• 02 LIS 22

  mgr Arkadiusz Krupa

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: arkadiusz.krupa@usz.edu.pl

  telefon służbowy: (91) 444 28-63

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 306


  Obszar prowadzonych badań: wpływ edukacji prawnej dzieci i młodzieży na sposób postrzegania przez nich obowiązujących norm prawnych, w szczególności zaś pojmowanie idei praworządności oraz pojmowania powiązań pomiędzy sferą powinności obywatelskich, a sferą praw i wolności obywatela.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z przedmiotów: rozprawa sądowa, studencka poradnia prawna, dynamika postępowania karnego, statyka postępowania karnego

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • od 2001 r. – asesor;
  • od 2003 r. – sędzia w Sądzie Rejonowym w Goleniowie;
  • od 2015 r. –  sędzia w Sądzie Rejonowym w Łobzie.

  Podręczniki

  1. Dudka K., Jasińska M., Krupa A., Nawrocki M., Osiak-Krynicka K., Paluszkiewicz H., Wróbel P., Postępowanie karne w kazusach, Wolters Kluwer, Warszawa 2024, ISBN 978-83-8358-373-0, ss. 212.

Accessibility Toolbar