• Prawo Administracyjne i Samorządowe

  STUDIA PODYPLOMOWE  PRAWO ADMINISTRACYJNE I SAMORZĄDOWE – planowana rekrutacja na rok akademicki 2021/2022   Obsługa administracyjna Słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego Sekretariat mgr Ewa Szubert pokój nr 4 tel. 91 444 18 28 (w dniach 25-31.08.2021 preferowany kontakt mail’owy) e-mail: ewa.szubert@usz.edu.pl Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin   --------------------------------------------------------------------
 • Prawo Ochrony Środowiska

  STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA – planowana rekrutacja na rok akademicki 2021/2022   W sprawie rekrutacji i innych pytań odnośnie studiów podyplomowych na kierunku „Prawo Ochrony Środowiska” prosimy dzwonić pod nr tel.: tel. 91 444 28 18.   Prawo Ochrony Środowiska I edycja (dla roku akademickiego 2021/2022) Nazwa studiów podyplomowych: Prawo Ochrony Środowiska Jednostka prowadząca:  Uniwersytet Szczeciński Wydział

 • Administrowanie podmiotami leczniczymi

  STUDIA PODYPLOMOWE NIE ZOSTANĄ URUCHOMIONE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021   Nazwa studiów podyplomowych: Administrowanie podmiotami leczniczymi Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński Wydział: Wydział Prawa i Administracji   Cel studiów Celem studiów jest nabywanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie zakładania, funkcjonowania podmiotów leczniczych z uwzględnieniem ich relacji z organami założycielskimi i Narodowym Funduszem Zdrowia. Opis kierunku/Program Program studiów obejmuje

 • Organizowanie i zarządzanie opieką nad dziećmi w wieku do lat 3

  Organizowanie i zarządzanie opieką nad dziećmi w wieku do lat 3  - studia podyplomowe Kontakt: dr Szymon Słotwiński, e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl Nazwa studiów podyplomowych Organizowanie i zarządzanie opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński Wydział: Wydział Prawa i Administracji Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji i zarzadzania
 • Zamówienia publiczne

  Zamówienia publiczne - studia podyplomowe   ROZKŁAD ZAJĘĆ:  Rozkład zajęć - studia podyplomowe  Informujemy, że nauka na studiach podyplomowych na kierunku Zamówienia publiczne rozpoczyna się dnia 11 stycznia 2020 r. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach i nauką na studiach podyplomowych Zamówienia publiczne mogą jeszcze się zapisywać. Kontakt: mgr Karolina Słotwińska, e-mail: karolina.slotwinska@phd.usz.edu.pl Nazwa studiów: Zamówienia publiczne Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Mediacji i Negocjacji

  STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO PRACY NIE ZOSTANĄ URUCHOMIONE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021   Nazwa studiów podyplomowych:  Akademia mediacji i negocjacji Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński Wydział: Wydział Prawa i Administracji   Cel studiów Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie stosowania mediacji i negocjacji na gruncie różnych gałęzi prawa i w sferze różnych form aktywności zawodowej i społecznej z