Harmonogramy spotkań

 • Harmonogram spotkań w r.a. 2017/2018

  19 grudnia 2017

  – dr Konrad Burdziak, wykład nt. prawa karnego

  – Koło Prawa Administracyjnego – prezentacja o portalu gov.pl

 • Archiwum harmonogramów

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2016/2017

   19 maja 2017 r. – wyjazd dr hab. prof. US Marka Andrzejewskiego i przedstawicieli Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego do szkoły w Chojnie: dyskusja po projekcji filmu „Sprawa Kramerów” – rozważania na temat prawa rodzinnego

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2014/2015

   27 października 2014 r.– wykład „Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej” dr K. Dadańskiej razem z I rokiem kierunku Ekonomiczno-prawnego

   16 grudnia 2014 r. – dr Magdalena Kowalewska „Podstawy odpowiedzialności karnej ze szczególnym uwzględnieniem wieku sprawcy”

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2013/2014

   24 marca 2014 r. – mgr Aleksandra Klich „Zasady postępowania cywilnego. Zasady sporządzania pozwu”

   8 kwietnia 2014 r. – ks. dr Grzegorz Harasimiak „Co komu wolno i dlaczego. O podstawach prawa karnego”

   20 maja 2014 r. mgr Remigiusz Rabiega „Zagrożenia Internetu”

Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

Aktualności

  • 12 LUT 19
  Spotkanie z uczniami LO w Chojnie – Podstawy Prawa (5)

  Spotkanie z uczniami LO w Chojnie – Podstawy Prawa (5)

  W dniu 12 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie. Wykład wygłosił dr Mariusz Nawrocki. Tematy wykładu: Obowiązywanie prawa karnego. Pojęcie winy. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. Formy popełniania przestępstw.

  • 12 STY 19
  Spotkanie z uczniami LO w Chojnie – Przedmiot podstawy Prawa (4)

  Spotkanie z uczniami LO w Chojnie – Przedmiot podstawy Prawa (4)

  W dniu 8 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie. Wykład wygłosiła mgr Adrianna Tomczyk. Tematy wykładu: Prawa i obowiązki małżonków, rozwód, separacja. Rodzice i dzieci. Pokrewieństwo, powinowactwo, małżeństwo Obowiązek alimentacyjny.        

  • 11 GRU 18
  Spotkanie z uczniami LO w Chojnie – Przedmiot podstawy Prawa (3)

  Spotkanie z uczniami LO w Chojnie – Przedmiot podstawy Prawa (3)

  W dniu 11 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie. Wykład wygłosiła mgr Adrianna Tomczyk. Tematy wykładu: Pojęcie prawa cywilnego. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych, Umowa najmu, Prawo spadkowe, Sporządzanie pism procesowych.  

  • 13 LIS 18
  Spotkanie z uczniami LO w Chojnie – Przedmiot podstawy Prawa (2)

  Spotkanie z uczniami LO w Chojnie – Przedmiot podstawy Prawa (2)

  W dniu 13 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie. Wykład wygłosiła Pani dr Beata Kanarek, Tematy wykładu: Obowiązywanie prawa, Kolizje obowiązywania norm prawnych, Wykładnie prawa. Stosunek pracy, System prawa.  

Galeria