• 12 STY 19
  Spotkanie z uczniami LO w Chojnie – Przedmiot podstawy Prawa (4)

  Spotkanie z uczniami LO w Chojnie – Przedmiot podstawy Prawa (4)

  W dniu 8 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie.

  Wykład wygłosiła mgr Adrianna Tomczyk.

  Tematy wykładu:

  Prawa i obowiązki małżonków, rozwód, separacja.
  Rodzice i dzieci.
  Pokrewieństwo, powinowactwo, małżeństwo
  Obowiązek alimentacyjny.