Harmonogramy spotkań

 • Harmonogram spotkań w r.a. 2018/2019


 • Archiwum harmonogramów

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2016/2017 i r.a 2017/2018

   2017/2018

   15.11.2017 r. dr Agnieszka Choduń  „Co trzeba wiedzieć, żeby zrozumieć tekst prawny”

   20.12.2017 r. – dr Katarzyna Dadańska „System ochrony własności w prawie polskim”

   14.03.2018 r. – dr Wojciech Bożek „Dług publiczny”

   18.04.2018 r. – dr hab. prof. US Krystyna Nizioł „Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa”

   23.05.2018 r. – dr hab. prof. US Marek Andrzejewski  – Wykład nt. prawa rodzinnego

   2016/2017

   5.10.2016 r. – dr Beata Kanarek „Wstęp do prawoznawsta”

   9.11.2016 r. – mgr Szymon Słotwiński „Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie cywilnym”

   7.12.2016 r. – mgr Adriana Tomczyk „Małżeństwo jako instytucja prawna”

   18.01.2017 r. – ks. dr Grzegorz Harasimiak  „Czy nam wszystko wolno? Podstawy kryminalizacji zachowań zabronionych”

   1.02.2017 r. – dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz „Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na tle innych instrumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka”

   12.04.2017 r. – dr Łukasz Dubiński „Podstawy prawa i postępowania admnistracyjnego”

   24.05.2017 r. – dr Marta Jasińska „Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie”

   7.06.2017 r. – mgr Kamil Dąbrowski „Ochrona praw człowieka w świetle Konstytucji RP”.

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2015/2016

   21.10.2015 – dr Beata Kanarek

   25.11.2015 – dr Beata Kanarek

   3.12.2015 – dr Małgorzata Żbikowska „Postepowanie karne – teoria i praktyka”

   13.01.2015 r. mgr Konrad Burdziak „Struktura przestępstwa”

   9.03.2016 r. – mgr Ewa Milczarek „Ochrona praw człowieka w Polsce”

   15.03.2016 r. – mgr Ewa Michałkiewicz „Prawa człowieka i przykłady ich łamania)

   6.04.2016 r. – mgr Anna Mylokosta „Światowy i europejski system ochrony praw człowieka”

   20.04.2016 r. – mgr Krzysztof Kubasik „Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych”

   18.05.2016 r. – mgr Karolina Ziemianin „Obywatel wobec prawa”

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2014/2015

   30.09.2014 – dr Rita Jaworska-Stankiewicz „Rzymskie korzenie europejskiej kultury prawnej”

   4.11.2014 – dr Bogna Baczyńska „Konstytucyjny, europejski i globalny system ochrony praw człowieka”

   16.12.2014 – dr Bogna Baczyńska „Władza sądownicza w Polsce”

   3.02.2015 – dr Tomasz Radkiewicz „Obywatel wobec prawa: instytucje, do których można zwrócić się o pomoc w konkretnych sytuacjach”

   10.03.2015 – mgr Michał Wojdała – Wykład dot. post. cywilnego

   14.04.2015 – mgr Konrad Burdziak „Struktura przestępstwa”

   19.05.2015 – dr Ewa Koniuszewska „Obywatel jako wnioskodawca i adresat działań administracji”

   16.06.2015 – mgr Szymon Słotwiński „Czy jesteś świadomym konsumentem – prawa i obowiązki kupującego

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2013/2014

   22.10.2013 – dr hab. prof US Jerzy Ciapała „Źródła prawa Rzeczypospolitej Polskiej”

   29.10.2013 – dr Bogna Baczyńska „Geneza oraz rozwój praw i wolności człowieka”

   26.11.2013 mgr Michał Wojdała „Zasady postępowania cywilnego i sposoby zaskarżania orzeczeń”

   17.12.2013 – mgr Michał Wojdała, mgr Alesandra Klich „Obywatel wobec prawa”

   28.01.2014 – dr Mariusz Nawrocki „Postępowanie karne – przebieg, organy, strony, środki zaskarżania”

   11.02.2014 – mgr Remigiusz Rabiega „Podstawowe pojęcia i zasady odpowiedzialności w prawie karnym”

   25.03.2014 – dr Ewa Koniuszewska „Zasady i formy działania administracji publicznej”

   29.04.2014 – dr Katarzyna Dadańska

   27.05.2014 – dr Bogna Baczyńska „Sądy i trybunały”

   17.06. 2014 – dr Bogna Baczyńska „System ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym”

Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

Aktualności

Galeria

Accessibility Toolbar