Harmonogramy spotkań

 • Dział

 • Harmonogram spotkań w r.a. 2018/2019

 • Archiwum harmonogramów

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2016/2017

   29 listopada 2017 r. – mgr Adriana Tomczyk „Prawo rodzinne”

   13 grudnia 2017 r. – mgr Kamil Dąbrowski „Aspekty matematyczne prawa w

   7 lutego 2018 r. – mgr Karolina Ziemianin „Świadek w sprawie cywilnej. Prawa i obowiązki”

   12 marca 2018 r. – dr Radosław Zych „Ius honorum, ius suffragii w prawie rzymskim. Miscellanea”

   9 kwietnia 2018 r. – prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban „Dylematy polskiej Konstytucji”

   14 maja 2018 r. – dr hab. prof. US Anna Barczak

   22.11.2016 r. – dr Marta Jasińska „Postępowanie organów ścigania w sprawie o zabójstwo”

   6.12.2016 r. – dr Olgierd Bogucki „Jak zrozumieć prawo?”

   31.03.2017 r. dr Sławomir Driczinski „Praca niepełnoletnich”

   18.05.2017 r.  – mgr Kamil Dąbrowski „System instytucjonalny Unii Europejskiej”

   25.05.2017 dr Konrad Burdziak „Podstawowe problemy polskiego prawa polskiego”

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2015/2016

   12.02.2016 r. – mgr Adrianna Ogonowska „Ekologiczne aspekty podatków”

   15.03.2016 r. – dr Radosław Zych „Wpływ dorobku starożytnego prawa rzymskiego na współczesne prawo”

   26.04.2016 r. – dr Joanna Szyjewska-Bagińska „Prawo autorskie w Internecie i umowy zawierane w Internecie”

   10.05.2016 r. – mgr Paweł Mańczyk „Konstrukcja podatków dochodowychz’ (+ ćwiczenia praktyczne)

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2014/2015

   28.10.2014 – dr Michał Peno „Wprowadzenie do głównych pojęć i problemów prawoznawstwa”

   9.12.2014 – dr Bogna Baczyńska – Wykład z zakresu praw człowieka

   10.02.2015 – dr Mariusz Nawrocki „Daktyloskopia”

   31.03.2015 – dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz „Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2013/2014

   28.01.2014:

   dr Michał Peno „Ogólne zagadnienia dotyczące prawa. Wstęp do prawoznawstwa”

   dr Marek Tkaczuk „Periodyzacja dziejów ustroju państwa polskiego”

   25.03.2014:

   dr Joanna Szyjewska-Bagińska „Problemy prawa autorskiego w Internecie”

   dr Grzegorz Harasimiak „Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – sytuacja prawna nieletniego, przemoc rówieśnicza”

Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

Aktualności

Accessibility Toolbar