• 12 LUT 19
  Spotkanie z uczniami LO w Chojnie – Podstawy Prawa (5)

  Spotkanie z uczniami LO w Chojnie – Podstawy Prawa (5)

  W dniu 12 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie.

  Wykład wygłosił dr Mariusz Nawrocki.

  Tematy wykładu:

  Obowiązywanie prawa karnego.
  Pojęcie winy.
  Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną.
  Formy popełniania przestępstw.