INSTRUKCJA POBRANIA ZALICZEŃ NA OCENĘ / EGZAMINÓW – PRZEPROWADZANYCH PRZEZ APLIKACJĘ MS FORMS

INSTRUKCJA POBIERANIA/ZAPISYWANIA PRACY STUDENTA MS FORMS (kliknij, aby wyświetlić lub pobrać)

Instrukcja ogólna (kliknij tutaj, aby wyświetlić lub pobrać)


INSTRUKCJE MS TEAMS

Instrukcje MS Teams:

Generowanie kodów i linków do zespołów MS Teams:
Generowanie kodów i linków do zespołów MS Teams – instrukcja

Tworzenie zespołu w MS Teams
Tworzenie zespołu w MS Teams – instrukcja


Informacje o Microsoft Teams
(trzy krótkie filmy wprowadzające do wykorzystania narzędzia MS TEAMS w nauczaniu)

Wprowadzenie do MS TEAMS

Przykład wykorzystania do nauczania

Praca w MS TEAMS w nauczaniu

Filmy szkoleniowe – Microsoft Teams  (kliknij tutaj, aby otworzyć)


 

Nauczanie hybrydowe a umiejętności cyfrowe – szkolenia dla pracowników
informacja Prorektora ds. Kształcenia dr hab. Renaty Podgórzańskiej, prof. US

 


INSTRUKCJA MST – ORGANIZACJA SPOTKAŃ I ZAJĘĆ W MICROSOT TEAMS NA UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKI

Zespół MS Teams dla wykładowców: E-learning – pomoc dla wykładowców