• Zespół Badawczy Współczesnych Wyzwań Prawa Konstytucyjnego

  Celem działalności zespołu badawczego jest bieżąca analiza i prezentacja pluralistycznych koncepcji badawczych konstytucjonalizmu europejskiego i światowego w kontekście aktualnych wyzwań dla relacji prawa unijnego i krajowego, występujących w orzecznictwie sądowym.

  Zespół realizuje swoje cele poprzez badania naukowe, które przedstawiane są w indywidualnych i  zespołowych publikacjach naukowych. Członkowie zespołu aktywnie biorą udział również w innych aktywnościach, takich jak konferencje naukowe czy działaniach mających na celu popularyzację wiedzę prawniczą.

  Dyscyplina: nauki prawne

  Skład Zespołu:
  Prof. dr hab. Andrzej Bałaban – kierownik
  Prof. dr hab. Jerzy Ciapała
  Dr Ewa Milczarek
  Dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela
  Dr Kamil Dąbrowski
  Mgr Jan Uniejewski – doktorant

  Kontakt:
  prof. dr hab. Andrzej Bałaban
  e-mail: andrzej.balaban@usz.edu.pl
  tel: +48 91 444 28 14

  Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin