• Zespół Badawczy Prawa Ochrony Środowiska

  Do zadań Zespołu należy dokonanie przeglądu i analizy obowiązujących regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska. Istotnym aspektem działalności badawczej jest także wysuwanie postulatów i propozycji zmian w prawie ochronie środowiska.

  Do najczęściej podejmowanych problemów badawczych należą: zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, gospodarowanie odpadami, oceny oddziaływania na środowisko oraz działalność samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Zespół zajmuje się także propagowaniem postaw proekologicznych

  Dyscyplina: nauki prawne

  Skład Zespołu:

  Kontakt:
  dr hab. Anna Barczak, prof. US
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński,
  91 444-28-10, e-mail: anna.barczak@usz.edu.pl

   

   


  INFORMACJE – rok akademicki 2021/2022


  Dnia 6 listopada 2021 r. odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego uroczysta inauguracja pierwszej edycji Studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska, w roku akademickim 2021/2022.

  W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, wykładowcy oraz studenci. Obecni byli m. in. Pan dr Wojciech Bożek (prodziekan ds. ewaluacji WPiA US), Pan Andrzej Szelążek (Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP), Pan Jan Grzyś (Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice), Pan Tomasz Kalembkiewicz (Nadleśniczy Nadleśnictwa „Kłodawa”), Pan dr Marek Chabior (Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska), Pan dr Andrzej Grzana (Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków WFOŚiGw w Szczecinie) oraz dr Marieta Czekałowska (Naczeknik Wydziału Prawniego WIOŚ w Szczecinie) oraz Pan Profesor Pasquale Policastro z WPiA US.

  Studia trwają dwa semestry, a ich program jest interdyscyplinarny. Wykładowcami są nie tylko prawnicy z Uniwersytetu Szczecińskiego, ale także pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Urzędu Miasta w Szczecinie. Program studiów podyplomowych obejmuje aż 19 przedmiotów obejmujących łącznie 240 godzin zajęć.

  Uruchomienie pierwszej edycji studiów to przede wszystkim osiągnięcie Pani Kierownik studiów podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska Pani dr hab. Anny Barczak prof. US, która poprowadziła uroczystość inauguracyjną.

   

Accessibility Toolbar