• Zespół Badawczy Prawa Ochrony Środowiska

  Do zadań Zespołu należy dokonanie przeglądu i analizy obowiązujących regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska. Istotnym aspektem działalności badawczej jest także wysuwanie postulatów i propozycji zmian w prawie ochronie środowiska.

  Do najczęściej podejmowanych problemów badawczych należą: zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, gospodarowanie odpadami, oceny oddziaływania na środowisko oraz działalność samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Zespół zajmuje się także propagowaniem postaw proekologicznych

  Dyscyplina: nauki prawne

  Skład Zespołu:

  • dr hab. Anna Barczak prof. US – kierownik Zespołu
  • prof. dr hab. Marek Górski
  • dr Adrianna Ogonowska
  • dr Mateusz Tomczyk
  • mgr Marek Łazor

  Kontakt:
  dr hab. Anna Barczak, prof. US
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński,
  91 444-28-10, e-mail: anna.barczak@usz.edu.pl