• Zespół Badawczy Prawa Komunikacji Elektronicznej

  Prowadzone w ramach zespołu badawczego badania obejmują zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania organów administracji oraz zagadnienia dotyczące postępowań administracyjnych przeprowadzanych przez krajowe organy regulacyjne z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.

  Analiza obejmuje procesy automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji w obszarze prawa prywatnego i publicznego.

  Ponadto, zespół badawczy zajmuje się m.in. problematyką: zastosowania środków komunikacji elektronicznej w administracji publicznej, cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, bezpieczeństwa sieciowego, ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, znaczenia e-administracji i e-usług w obrocie prawnym.

  Dyscyplina: nauki prawne


  Skład Zespołu:

  Kontakt:

  dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US, e-mail: aleksandra.monarcha-matlak@usz.edu.pl

  dr Przemysław Zdyb, e-mail: przemyslaw.zdyb@usz.edu.pl

  mgr Dominika Skoczylas, email: dominika.skoczylas@usz.edu.pl

  Instytut Nauk Prawnych
  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytetu Szczecińskiego