• 23 PAŹ 17

  dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak prof. US

  Stanowisko: Profesor US

  e-mail: aleksandra.monarcha-matlak@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 58

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 328

   

   

  Monografie

  1. Działania organizacyjne i odpowiedzialność ministra wobec przedsiębiorstwa państwowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, ss. 294.
  2. Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 346.
  3. Monarcha-Matlak A., Skoczylas D., Zasady postępowania egzekucyjnego a standardy wykonywania zawodu komornika sądowego, Currenda, Sopot 2021, ISBN 978-83-65966-37-7, ss. 190.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Samorząd województwa, (w:) Z. Ofiarski, M. Mokrzyc (red.), Prawo samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 1999.
  2. Samorząd województwa, (w:) Zarys prawa samorządu terytorialnego,  PW „ Ars boni et aequi”,  Poznań 2001, s.124-14.
  3. Odpowiedzialność pracowników administracji publicznej, (w:) J. Sługocki (red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
  4. Problematyka obowiązków prawnych administracji publicznej na gruncie prawa administracyjnego, (w:) Z. Ofiarski (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 15 – lecia Wydziału Prawa i Administracji US, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  5. Proces europeizacji prawa administracyjnego jako prawna droga do Unii Europejskiej, (w:) Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
  6. Kilka uwag o suwerenności, (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje Suwerenności. Zbiór studiów Wydziału Prawa i Administracji US, LexisNexis, Warszawa 2005.
  7. Doświadczenia i przyszłość samorządu terytorialnego, (w:) J. Sługocki, D. Wacinkiewicz (red.), Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego w Polsce, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gorzów Wlkp. 2011.
  8. Obowiązki administracji związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w Internecie, (w:) G. Szpor (red.), Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, C. H. Beck, Warszawa 2011.
  9. E-learning w administracji publicznej, (w:) G. Szpor, W. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, C. H. Beck, Warszawa 2012.
  10. Internet a bezpieczeństwo rodziny i dzieci, (w:) M. Tkaczuk, R. Jaworska – Stankiewicz (red.), Rodzina w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2012.
  11. Karta praw klientów chmury, (w:) G. Szpor (red.), Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 173 – 190.
  12. Ochrona baz danych w Unii Europejskiej, (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, Presscom, Wrocław 2014, s. 771-777.
  13. Unijne postępowanie administracyjne, (w:) Cz. Martysz (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom VII Postępowanie administracyjne, C.H. Beck 2015, s. 167-173.
  14. Chmura nad smart city, (w:) G. Szpor (red.), Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 173-181. ISBN 978-83-255-7930-2.
  15. Chmury obliczeniowe i inteligentne miasta w służbie ochrony środowiska, (w:) A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MXVII) 943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 225-233. ISBN 978-83-7972-070-5.
  16. Dobro wspólne i bezpieczeństwo jako podstawowe wartości w prawie administracyjnym, (w:) J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-266-3, s. 273-280.
  17. Wpływ komunikacji elektronicznej na prawo administracyjne, (w:) J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN: 9788381245814, s. 152-159.
  18. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w administracji publicznej, (w:) G. Szpor, K. Czaplicki (red.) Internet informacja przestrzenna, C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-815-8157-8, s. 3-14.
  19. Wybrane problemy profilowania, (w:) G. Szpor, K. Czaplicki (red.), Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data, C.H.Beck, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8158-521-7, s. 218-229.
  20. Ochrona danych osobowych pracowników, (w:) I. Gawłowicz, S. Maciejewski (red.), Generosos animos labor nutrit, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-27-0, s. 187-200.
  21. Wzorce i zasady obecnej i przyszłej administracji publicznej, (w:) B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-306-2, s. 908-924.
  22. Współdziałanie administracji w sprawie nielegalnego przemieszczania i gromadzenia odpadów, (w:) P. Suwaj, P. Kledzik, K. Samulska (red.), Współdziałanie w administracji, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020, ISBN 978-83-65466-93-8, s. 7-17.
  23. Wpływ nowych technologii na rozwój regionu, (w:) L. Czaplewski, D. Jurewicz, A. Szóstek (red.), Innowacyjny samorząd. Rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ISBN 978-83-8180-383-0, s. 73-84.
  24. Stany nadzwyczajne a cyberpandemia, (w:) A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.), INTERNET Cyberpandemia Cyberpandemic, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8235-145-3, s. 63-72.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Responsibility of Public Administration Employees (w:) J. Sługocki (red.), Public Administration and administrative law in the face of the European integration, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  2. Personal Data Protection’ Security, (w:) I. Gawłowicz, J. Osiejewicz (red.), The Term „Security” in Legal Sciences – Selected Aspects, Wydawca Universitätsverlag Regensburg, Regensburg 2017, ISBN 978-3-86845-145-0, s. 54-62.
  3. The usage of information technologies for the support of administrative decisions – Geographic Information System, (w:) J. Osiejewicz (red.), The Law of New Technologies in the International Dimension, Wydawca Universitätsverlag Regensburg, Regensburg 2017, ISBN 978-3-86845-149-8, s. 186-194.

  Artykuły w języku polskim

  1. Funkcjonowanie terenowych organów administracji państwowej w opinii społeczeństwa., (w:) Monografia społeczno-kulturowa gminy Moryń, Rozprawy i Studia  XLIV, pod red. Zdzisława Zachy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie, Szczecin 1979, s. 45-76 (współautor G. Wilczak).
  2. Zmiany w podziale terytorialnym województwa szczecińskiego w latach 1972-1978, Zeszyty Naukowe Nr 35, Prace Studium Administracyjnego Nr 2, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie, Szczecin 1982, s. 49-96.
  3. Podstawy prawne tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1993, nr 4(104).
  4. Kilka uwag w sprawie reformy terenowej administracji rządowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1994, nr 6(151).
  5. Koncepcja ustawowych zmian na szczeblu terenowej administracji rządowej, Radca Prawny 1994, nr 4, s. 22 – 32.
  6. Narodowe Fundusze Inwestycyjne, Doradca Podatnika  1995, nr 51/52 , s. 37-38.
  7. Narodowe Fundusze Inwestycyjne, Doradca Podatnika 1996, nr 2, s. 26-28.
  8. Odpowiedzialność ministra. Cz. 1, Radca Prawny 1996, nr 3, s. 11-21.
  9. Odpowiedzialność ministra. Cz. 2, Radca prawny 1996, nr 4, s. 12-24.
  10. Odpowiedzialność ministra. Cz. 3, Radca prawny 1996, nr 5, s. 53-60.
  11. Prawo administracyjne a prawo administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2004, nr 14.
  12. Działalność informatyzacyjna podmiotów publicznych w świetle ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2008, nr 18.
  13. Cloud computing – przetwarzanie w chmurze, Acta Iuris Stetinensis 2013, nr 4, s. 31 – 42.
  14. Publiczne prawa podmiotowe a obowiązki i uprawnienia, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 69 – 82.
  15. Pojęcie komunikacji elektronicznej w doktrynie i aktach prawnych, Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik 2017, Tom 24: 4, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, ISSN 2080-4814, s. 139-148. Publikacja elektroniczna na stronie: https://portal.uw.edu.pl/web/lingwistyka-stosowana/home
  16. Usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 3 (23), DOI:10.18276/ais.2018.23-08, s. 143-162. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/926/article/15171/.
  17. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2020, tom XIII, nr 1, DOI: 10.32084/tekapr.2020.13.1-22, s. 287-298. Tekst dostępny na stronie: http://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/Monarcha-Matlak_2020_1.pdf

  Artykuły w języku obcym

  1. Legal Aspects of the Road and Railway Transport Monitoring System of „Sensitive Goods” in Poland, 26th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2019” Conference proceedings, ISSN 2623-5714 (Online), ISSN 2459-7619 (Print), ISSN 2459-7627 (CD-ROM), s. 162-166. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.gis.us.edu.pl/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=1095&cf_id=24
  2. Automated decision-making in public administration, Procedia Computer Science 2021, Vol. 192, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021, s. 2077-2084. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705
   0921017117

  Podręczniki

  1. Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Sługockiego, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2006 (współautorzy podręcznika: A. Barczak, M. Drab, E. Góral, M. Górski, A. Kalinowska – Sługocka, P. Kledzik, M. Ofiarska, J. Sługocki, J. Strzelecki, S. Wach) (autorstwo rozdziałów: Prawo o obywatelstwie polskim, s. 11-17; Prawo o cudzoziemcach, s. 23-31; Prawo o zmianie imion i nazwisk, s. 32- 35; Akty stanu cywilnego, s. 36- 47).

  Recenzja

  1. Ewa Frenc – Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Recenzja, Nauki Prawne. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2009, nr 1.
  2. Martin Eifert, Electronic Government. Das Recht der elektronischen Varwaltung, Recenzja, Roczniki Prawnicze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2009, nr 21 (536).
  3. Recenzja książki: O. Baller, J. Orłowski (red.), Administrative Traditions in Poland and Germany: Similarities and Differences, Wydawnictwo BWV BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH, Berlin 2015, s. 127 (recenzja wspólna S. Sagan).
  4. Recenzja książki: A. Gryszczyńska (red.), Rejestry publiczne. Jawność  i interoperacyjność, C.H.Beck, Warszawa 2016, ss. 661. ISBN 978-83-255-8684-3.
  5. Recenzja książki: K. Czaplicki, Dokumenty tożsamości. Jawność i bezpieczeństwo, C.H.Beck 2016, Warszawa 2016, ss. 331. ISBN 978-83-255-8682-9 (recenzja wspólna Czesław Martysz).
  6. Recenzja książki: M. Sobiecka, M. Ślęzak (red.), XX-lecie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tom 2. Zasady ustrojowe, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Myśli Prawnej SAPERE AUDE, Warszawa 2017, ss. 161, ISBN 978-83-64552-61-8 (recenzja wspólna Adam Krzywoń, Jarosław Ślęzak). Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej dostępna na stronie https://issuu.com/ikmpsa/docs/xx-lecie_konstytucji_rp_tom_ii
  7. Recenzja książki: J. Behr, J. Blicharz (red.), Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym, Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-66066-12-0 (druk) ISBN 978-83-66066-13-7 (online), Wrocław 2018, ss. 147. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/95775/edition/89920/content
  8. Recenzja książki: J. Blicharz, L. Zacharko (red.), Globalizm a personalizm wobec administracji publicznej. Studium prawno-administracyjne, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-66066-69-4 (druk), ISBN 978-83-66066-70-0 (online), Wrocław 2019, ss. 188. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/103107
  9. Recenzja książki: J. Blicharz, T. Kocowski, M. Paplicki (red.), Spółdzielnie socjalne przeciw wykluczeniu społecznemu. Raport, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-66066-85-4 (druk), ISBN 978-83-66066-86-1 (online), Wrocław 2019, ss. 162. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/108240
  10. Recenzja książki: J. Blicharz, R. Raszewska-Skałecka (red.), Prawna możliwość wspierania systemu oświaty w sferze edukacji szkolnej przez organizacje pozarządowe, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-66601-10-9 (druk), ISBN 978-83-66601-11-6 (online), Wrocław 2020, ss. 148. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/118710
  11. Recenzja książki: J. Blicharz, R. Raszewska-Skałecka (red.), Efektywność ekonomiczna jako cel prywatyzacji zadań z zakresu administracji świadczącej. Studium prawno-administracyjne, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-66601-16-1 (druk), ISBN 978-83-66601-17-8 (online), Wrocław 2020, ss. 155. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/121121