• Zespół Badawczy Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej

  Przedmiotem analiz zespołu badawczego jest organizacja i funkcjonowanie gospodarki komunalnej zarówno w aspekcie publicznoprawnym, jak i prywatnoprawnym.

  Istota prowadzonych badań koncentruje się zatem na problematyce wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych służących zaspokajaniu indywidualnych i zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez podejmowanie przez nią działań o charakterze władczym oraz niewładczym, co stanowi główny czynnik wpływający na formę kooperacji jednostek samorządowych z otoczeniem (m.in. biznesowym i obywatelskim).

  Dyscyplina: nauki prawne

  Skład Zespołu:

  • dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US – kierownik Zespołu,
  • dr hab. Przemysław Kledzik,
  • dr Ewa Koniuszewska,
  • dr Marzena Radziun,
  • dr Szymon Słotwiński,
  • dr Michał Białkowski,
  • dr Marek Stawecki,
  • mgr Weronika Woźna-Burdziak,
  • mgr Jakub Baranowski

  Kontakt:
  dr Szymon Słotwiński, e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl
  Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego
  ul. Narutowicza 17a, 70 – 240 Szczecin
  pok. 105/room 105

  mgr Jakub Baranowski, e-mail: jakub.baranowski@usz.edu.pl
  Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin