• Zespół Badawczy Tworzenia i Wykładni Prawa

  Celem działania Zespołu jest prowadzenie badań w zakresie metodologii nauk prawnych, koncepcji teoretycznoprawnych (przede wszystkim derywacyjnej koncepcji wykładni prawa oraz koncepcji czynności konwencjonalnych w prawie), a także komunikacyjnych (dyskursywnych) aspektów prawa w zakresie tworzenia prawa, wykładni prawa i stosowania prawa. Badania prowadzone przez Zespół, choć merytorycznie różnorodne, mają wspólny rdzeń. Wszystkie dotyczą bowiem problematyki kształtowania (się) metodologicznej i komunikacyjnej (dyskursywnej) kompetencji prawników, którą analizują z różnych perspektyw (metateoretycznej, teoretycznej, praktycznej).

  Badania Zespołu mają charakter interdyscyplinarny. Wykorzystują bowiem nie tylko dorobek prawoznawstwa, w tym teorii i filozofii prawa, lecz także filozofii nauki, językoznawstwa, nauki o komunikacji, filozofii języka czy filozofii działania.

  Dyscyplina: nauki prawne

  Skład Zespołu:

  Kontakt:
  e-mail: agnieszka.chodun@usz.edu.pl; karolina.gmerek@usz.edu.pl
  Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin