• 27 STY 20

  dr hab. Iwona Szymczak

  e-mail: iwona.szymczak@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 34 17

  ul. Cukrowa 8
  pok. 615


   

  .

  Monografie

  1. Własność lokali. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-833-3, ss. 272.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Nabywca lokalu jako słabsza strona umowy deweloperskiej, (w:) B. Gnela, E. Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro (red.), Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 161-172.
  2. Odpowiedzialność za zobowiązania związane z nieruchomością wspólną. Analiza prawno-porównawcza, (w:) A. Kaźmierczyk, E. Badura (red.), Własność lokali. Teraźniejszość i perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-965-7, s. 181-191.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Legal entities for government of residential properties in Polish law in comparative approach / Iwona Szymczak. – // W: Modern processes of economic development economics and law / editors Irena Figurska, Ellena Shevtscova, Aneta Sokół. – Aachen : 2017 : Shaker Verlag GmbH, 2017.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2015 r. I CSK 312/14 / Iwona Szymczak. // Rejent. 2018, nr 12(332), s.85-98.
  2. Ewolucja konstrukcji prawnej ustawowego zarządu powierzonego wykonywanego przez spółdzielnię mieszkaniową (na podstawie art. 27 ust. 2 u.s.m.), Prawo i Więź 2020, numer 1(31), ISSN 2299-405X, s. 117-143.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. The pattern of due diligence of the entrepreneur providing the property protection service which is the subject of compulsory protection / Iwona Szymczak. // European Journal of Service Management. 2018, vol.27/2 nr 3, s.461-466.
  2. How a choice of the legal form of garages affects on sale and management of them / Iwona Szymczak. // European Journal of Service Management. 2018, vol. 28/1 no. 4, s.313-319.
  3. Responsibility for providing false information in the connection with provision of detective services / Iwona Szymczak. // European Journal of Service Management. 2018, vol. 28/2 no. 4, s.485-491.