• 24 PAŹ 17

  dr Karolina Gmerek

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: karolina.gmerek@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 26 04

  al. Piastów 40b
  pok. 203

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: wtorek, godz. 10.45 – 11.30

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Terminologia prawna i prawnicza w tekstach prasowych, (w:) D. Kondratczyk, A. Niewiadomski, E. Walewska (red.), Polski język prawny – media, społeczeństwo, edukacja, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, ss. 127 – 144.
  2. Teksty prasowe o tematyce prawnej a wybrane zagadnienia retoryki dziennikarskiej, (w:) D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewiadomski, E. Walewska (red.), Język współczesnego prawa: polityka a język, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 9 –  19.
  3. O języku w prawoznawstwie – podstawowe koncepcje, (w:) E. Kołodziejek (red.), Zeszyt 5 Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, Wydawnictwo printshop, Szczecin 2015, s. 41-50.
  4. Kompetencja komunikacyjna prawników. Wstęp do problematyki, (w:) D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewiadomski, E. Walewska (red.), Język polskiego prawa: nowe wyzwania, Druk Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 37-51.
  5. Metodologiczna przydatność protokołu sądowego w badaniach z pogranicza prawoznawstwa i językoznawstwa, (w:) D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewidomski, E. Walewska (red.), Język prawny i prawniczy. I Kongres Ogólnopolski, Druk Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64271-06-9, s. 41-59.

   

  Artykuły

  1. Problematyka ferowania wyroków przez autorów tekstów prasowych, Themis Polska Nova 2012, nr 1.
  2. Krytyka prawa przez autorów tekstów prasowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 2 (14), s. 75-88.
  3. Przejawy intertekstualności w rozprawie sądowej, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2017, nr 1, s. 34-51.