Centrum Praktyk Sądowych jest nowością zaproponowaną przez Wydział Prawa i Administracji. 

Stanowi ona jeden z filarów Kliniki Prawa funkcjonującej na Wydziale Prawa i Administracji US.


Celem Centrum Praktyk Sądowych umożliwienie praktycznej nauki prawa oraz poszerzenie wiadomości zdobywanych przez studentów w trakcie zajęć teoretycznych realizowanych w ramach programu studiów. Staraniem władz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zrealizowana została inwestycja – Sala Sądowa na WPiA US.


Centrum Praktyk Sądowych rozpocznie swą działalność jako pracownia prowadząca w szczególności zajęcia dla studentów z grupy przedmiotów objętych tzw. praktycznym programem edukacyjnym, a także organizująca warsztaty zmierzające do pogłębienia praktycznej wiedzy prawniczej.

W Centrum prowadzone będą zajęcia praktyczne zmierzające do przygotowania przez Studentów w szczególności:

  • symulacji rozprawy cywilnej;
  • symulacji rozprawy karnej;
  • symulacji rozprawy administracyjnej;
  • symulacji mediacji;
  • symulacji rozprawy przed sądem arbitrażowym;
  • symulacji licytacji komorniczej;
  • symulacji negocjacji prawniczych.

Działalność Centrum Praktyk Sądowych skierowana będzie przede wszystkim dla Studentów Wydziału Prawa i Administracji US, szkół średnich w Województwie Zachodniopomorskim i wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami wykonywania zawodów prawniczych. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszeni zostaną przedstawiciele samorządów prawniczych województwa zachodniopomorskiego.


UWAGA!  W związku z sytuacją pandemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 i wdrożeniem zdalnego modelu nauczania, działalność Centrum Praktyk Sądowych zostanie rozpoczęta po powrocie do stacjonarnego trybu nauczania.Accessibility Toolbar