Studencka Poradnia Prawna stanowi jeden z filarów Kliniki Prawa funkcjonującej na Wydziale Prawa i Administracji US.

W ramach Studenckiej Poradni Prawnej studenci pod nadzorem koordynatora lub opiekuna:

  • udzielają bezpłatnych i pisemnych porad prawnych osobom niezamożnym, których nie stać na skorzystanie z usługi profesjonalisty, w tym adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego,
  • poszerzają swoją wiedzę w dziedzinie prawa, zdobywają doświadczenie w praktyce stosowania prawa oraz doskonalą swoje umiejętności interpersonalne w bezpośrednim kontakcie z klientami.,
  • sporządzają pisemną opinię prawną dotyczącą problemu prawnego klienta, która zawiera analizę prawną przedstawionego przez klienta stanu faktycznego i problemu prawnego, a także może zawierać propozycję rozwiązania danego problemu prawnego

Porady udzielane są przez Studentów uczestniczących w pracach jednej z sekcji, tj. prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy prawa finansowego i podatkowego, a także sekcji spraw studenckich.

Udzielanie przez studentów porad prawnych odbywa się nieodpłatnie oraz jest związane z programem studiów i realizuje cele dydaktyczne.

Porady prawne są udzielane z poszanowaniem godności i prywatności klienta, a także z zachowaniem pełnej poufności danych osobowych klienta, osób trzecich oraz wszelkich informacji związanych ze sprawą.


UWAGA!  W związku z sytuacją pandemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 i wdrożeniem zdalnego modelu nauczania, stacjonarna działalność Studenckiej Poradni Prawnej została zawieszona.
Pracujemy nad tym, aby Studencka Poradnia Prawna wznowiła swoją aktywność!Accessibility Toolbar