• Zespół Badawczy Prawnej Ochrony Rodziny

  Ramy normatywne badań prowadzonych w zespole obejmują zbiór norm, który łączy funkcja, jaką jest prawna ochrona rodziny. Należą one do rozmaitych dziedzin prawa materialnego prywatnego, prawa procesowego, szeroko rozumianego prawa publicznego, w tym zwłaszcza administracyjnego, a także prawa kolizyjnego i porównawczego.

  Badania te wymagają analizy dogmatycznej przepisów prawa pozytywnego w kontekście postrzegania ich przez pryzmat aspektów realnych funkcjonowania instytucji prawnych dotyczących rodziny, w tym ekonomicznych (ekonomiczna analiza prawa), psychologicznych, pedagogicznych, medycznych i innych. Jako takie, w naturalny sposób prowadzą one do współpracy naukowej z przedstawicielami wymienionych dziedzin nauki.

  Dyscyplina: nauki prawne

  Skład Zespołu:

  Kontakt:
  dr Katarzyna Dadańska, e-mail: katarzyna.dadanska@usz.edu.pl
  Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin.