Prawo pracy – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Obsługa administracyjna Słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Pracy

Rekrutacja:
mgr Adriana Tomczyk

tel. 91 444 28 19
e-mail: adriana.tomczyk@usz.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17a
70-240 Szczecin
pok. 102