OPINIE Z PRAKTYK
Niezwłocznie po zakończeniu praktyk, opinię wraz z dziennikiem praktyk (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w Dziekanacie pokój 4.

PRAKTYKI W PROKURATURZE

Wszyscy studenci zapisani na praktyki w jednostkach prokuratury z okręgu szczecińskiego (niezależnie od terminu odbywania praktyk) zobowiązani są stawić się na szkolenie wstępne ogólne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w dniu:

3 lipca 2017 r. godz. 12:30

Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6 w sali 112.

Nieprzystąpienie do szkolenia skutkować będzie niedopuszczeniem do praktyk.

Praktyki odbywają się w następujących terminach:

LIPIEC (3.07 – 28.07), SIERPIEŃ (1.08 – 28.08), WRZESIEŃ (4.09 – 29.09), PAŹDZIERNIK (2.10 – 27.10)

Lista studentów wraz z przydziałem do poszczególnych jednostek prokuratury dostępna w Dziekanacie p. 12 u Pani Iwony Tuszyńskiej.

W pierwszym dniu praktyk należy rano (około godz. 8:30) stawić się w odpowiedniej jednostce prokuratury rejonowej.


dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, opiekun praktyk programowych


PRAKTYKI W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM

Praktyki odbywają się w następujących terminach:

LIPIEC (3.07 – 28.07), SIERPIEŃ (1.08 – 28.08), WRZESIEŃ (4.09 – 29.09), PAŹDZIERNIK (2.10 – 27.10)

W pierwszym dniu praktyk należy rano (około godz. 8:30) stawić się sądzie.


dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, opiekun praktyk programowych

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK

 

Wszelkie dokumenty dotyczące praktyk studenci wszystkich kierunków i form studiów (Administracja, Prawo studia stacjonarne i niestacjonarne, Ekonomiczno-prawny) począwszy od dnia 30 maja 2017 r. składają do Pani Iwony Tuszyńskiej w Dziekanacie  Studiów Niestacjonarnych Prawa (pokój 4).

Praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód

W Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód istnieje możliwość odbywania praktyk przez cały rok kalendarzowy, w szczególności w charakterze protokolanta na rozprawie, we wszystkich wydziałach sądu. W przypadku praktyk odbywanych poza miesiącami wakacyjnymi możliwe jest dostosowanie godzin odbywania praktyk do planu zajęć na uczelni. Oferta praktyk skierowana jest do studentów wszystkich kierunków studiów (Prawo, Administracja, Ekonomiczno prawny).

Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk kontaktują się bezpośrednio z Oddziałem Kadr Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód (osobiście lub telefonicznie nr 91 4603 540, 91 4603 541).

Po uzgodnieniu w sądzie terminu odbywania praktyk należy dopełnić wymagań opisanych w zakładce Zapisy na praktyki (nie stosuje się procedury zapisów w ramach Rządowego programu praktyk).

 

Praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum

 

Zapisy na praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum odbywają się zgodnie z procedurą przewidzianą dla Rządowego programu praktyk. W celu odbywania praktyk w ww. sądzie należy:

1)      uzgodnić z Oddziałem Kadr sądu termin odbywania praktyk tel.: (91) 48-55-201

2)      samodzielnie wypełnić w dwóch egzemplarzach Skierowanie na praktyki (wzór skierowania w zakładce Rządowy program praktyk)

3)      złożyć w odpowiednim Dziekanacie:

– wypełnione skierowanie w dwóch egzemplarzach (w skierowaniu należy podać numer ogłoszenia KPRM-ZPS/1883212)

– życiorys (CV) zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

– dowód zawarcia umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki

 

Praktyki w Sądzie Okręgowym w Szczecinie

Zapisy na praktyki w Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbywają się zgodnie z procedurą przewidzianą dla Rządowego programu praktyk. W celu odbywania praktyk w ww. sądzie należy:

1)      uzgodnić z Oddziałem Kadr sądu termin odbywania praktyk tel.: (91) 48-55-344

2)      samodzielnie wypełnić w dwóch egzemplarzach Skierowanie na praktyki (wzór skierowania w zakładce Rządowy program praktyk)

3)      złożyć w odpowiednim Dziekanacie:

– wypełnione skierowanie w dwóch egzemplarzach

– życiorys (CV) zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

– dowód zawarcia umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki

Lista organizatorów zainteresowanych przyjęciem praktykantów w 2017 r.

Studenci zainteresowani praktykami osobiście kontaktują się z wybraną jednostką i potwierdzają możliwość odbywania praktyk oraz termin

 • Zobacz listę

  Nazwa

  Termin

  Kierunek

   

   

  KANCELARIE ADWOKACKIE I RADCOWSKIE

   

   

   

  Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Witkowski

  Ul. Europejska 35/6, 71-069 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  FMT| Kancelarie Adwokackie

  ul. Narutowicza 6 ⁄ 4, Szczecin

   lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Paweł Szcześniewski i Tomasz Gąciarz

  Radcowie Prawni Spółka partnerska

  ul. H. Pobożnego 14/3, 70-507 Szczecin

  Lipiec, sierpień, Prawo, studenci po IV roku

  Dalkowska Jeżowska Radcowie Prawni

  aleja Piastów 8/4, 70-331 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Kancelaria Adwokacka

  Wojciech Kamiński

  Al. Wojska Polskiego 29/4, Szczecin

  Lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Kancelaria Adwokacka Angelika Czyczyn

  al. Wojska Polskiego 197/1, 71-334 Szczecin

  Sierpień, wrzesień Prawo

  WÓDKIEWICZ SOSNOWSKI sp. j.

  Adwokaci i Radcowie Prawni

  ul. Stoisława 2, Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Łukasz Bielawa Kancelaria Adwokacka

  ul. Jagiellońska 15/3, 70-437 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo

  Kancelaria Radcy Prawnego

  Dagmara Rajchel

  ul. Małopolska 46/4, 70-515 Szczecin

  lipiec, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Kancelaria Matlak, Turska i wspólnicy

  Stoisława 3/3, 70-223 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Kancelaria Adwokacka  Jakub Ciszek

  al. Wojska Polskiego 22/4, Szczecin

   

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Kancelaria Adwokacka Joanna Arendt

  Ul. B. Krzywoustego 3, 70-244 Szczecin

  Sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech J. Chmurak

  ul. Królowej Jadwigi 33/5, 70-262 Szczecin

  Lipiec, sierpień Prawo

  Kancelaria Adwokacka Joanna Stypuła

  Al. Papieża Jana Pawła II 36/5, 70-453 Szczecin

  Lipiec, sierpień, wrzesień Prawo, Administracja

  Kancelaria Adwokacka

  Marta Piotrowska

  Aleja Wojska Polskiego 40/6,70-475 Szczecin

  Sierpień, październik Prawo

  Kancelaria Adwokacka

  Krzysztof Tumielewicz

  ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo

  Kancelaria Radcy Prawnego Artur Drączak

  Ul. Podgórna 46, 70 – 205 Szczecin

  Lipiec, wrzesień Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Kancelaria Adwokacka Szymon Tofliński

  al. Wojska Polskiego 40/6, 70-475 Szczecin

  Lipiec, wrzesień Prawo

  Kancelaria Adwokacka

  Tomasz Kowalczyk

  Ul. Stoisława 5/4, Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo

  Kodymow Nahajowska Sawicka

  Kancelaria Jagiellońska

  Ul. Jagiellońska 93/10, Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo

  A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna sp.k.

  ul. Monte Cassino 16/4, 70-466 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Ekonomiczno prawny
  SMM Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Królowej Jadwigi 1/4, Szczecin lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Kancelaria Adwokacka Mikołaj Kołecki

  Pl. Batorego 3, Szczecin

  Wrzesień, październik Prawo

  Kancelaria Adwokacka Zbigniew Wierzbiński

  Ul. al. Papieża Jana Pawła II 6, 70-415 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Kancelaria Adwokacka Marek Kotfis

  ul. Jagiellońska 86/6, Szczecin

  wrzesień Prawo, Administracja

  Kancelaria Adwokacka

  Marta Adamek-Donhoffner

  al. Wojska Polskiego 197/1, 71-334 Szczecin

  Lipiec, październik Prawo, Administracja

  LEGIS KANCELARIA

  r.pr. Inga Mikee

  Al. Wojska Polskiego 42/5, Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Ekonomiczno- Prawny

  Kancelaria Adwokacka

  Szymon Matusiak

  Krzywoustego 55/4, 70-315 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-Prawny

  Grzegorz Neumann

  Kancelaria Radcy Prawnego ULTIMO

  Al. Wojska Polskiego 22/4, 70-471 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo

  MANCEWICZ PARUS radcowie prawni sp.j.

  ul. Ks. Bogusława X 8/3, 70-440 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo

  Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Sp.p.

  ul. Energetyków 3/4, 70-952 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo

  Bilewicz Legal Kancelaria Radcy Prawnego

  ul. Więckowskiego 1/12, 70-411 Szczecin

  czerwiec, lipiec, sierpień, październik Prawo

  Kancelaria Adwokacka

  Małgorzata Mickiewicz, Przemysław Gac

  ul. Wielkopolska 29/1; 70-451 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo

  Kancelaria Adwokacka Marta Madej-Wierzbicka

  Ul. Ściegiennego 5/1, 70-352 Szczecin

  sierpień, wrzesień Prawo

  Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Uldynowicza ul. Boh. Getta Warszawskiego 23/4, Szczecin

   

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo

  Kancelaria Adwokacka Michał Żuraw

  Ul. Jagiellońska 90/7, Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik

  Prawo (stacjonarne)

   

   

  Kancelaria Adwokacka Lizak, Stankiewicz, Królikowski Adwokaci – Spółka Cywilna

  ul. Boh. Getta Warszawskiego 1/4, 70-302 Szczecin

  14.08 do

  09.09.2017 r.

  Do uzgodnienia

  Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa

  ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin,

  Do uzgodnienia Prawo, mile widziana znajomość języka niemieckiego

   

  KANCELARIE NOTARIALNE

   

     

  Kancelaria Notarialna Bożena Wójciak

  Ul. Krzywoustego 69/10, Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Kancelaria Notarialna

  Aleksandra Buchaniewicz-Rydyńska

  Ul. Małkowskiego 24/1, 70-306 Szczecin

  Lipiec, sierpień Prawo

  Kancelaria notarialna Jan Borski

  Al. Niepodległości 30/1, 70-412 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, mile widziana znajomość języka niemieckiego

  Kancelaria Notarialna Joanna Radkiewicz

  ul. Więckowskiego 2/7 , 70-411 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Notariusz Radosław Ochrymowicz

  Al. Piastów 62/2, 70-332 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo

  Kancelaria Notarialna Paulina Carło

  ul. bł. Królowej Jadwigi 43/3, 70-300 Szczecin

  Sierpień Prawo

  Notariusz Anna Nowicka

  Kancelaria Notarialna w Szczecinie

  ul. Bogurodzicy 4, Szczecin

  Lipiec, sierpień, wrzesień Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

   

  KANCELARIE KOMORNICZE

   

  Komornik Sądowy Andrzej Lasoń

  ul. Duńska 15 I B, 71-795 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno prawny

  Jan Woźniak Komornik Sądowy

  ul. Klonowica 1A, pok. 4, 71-241 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno prawny

  Komornik Sądowy Marcin Figas

  Andrzeja Struga 19, 70-784 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno prawny

  Komornik Sądowy Małgorzata Pędziszczak

  ul. Monte Cassino 3/3; Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Kancelaria Komornicza Remigiusz Wasiak

  ul. Chopina 35, 71-450 Szczecin

  Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Komornik Sądowy Łukasz Pauch

  Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

  lipiec, sierpień, wrzesień, Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

   

  KANCELARIE POZA SZCZECINEM

   

   

   

  Kancelaria Adwokacka Anna Stoczewska

  ul. Zamenhofa nr 44 b,c,d, 72-010 Police

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik

  Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

  Kancelaria Radcy Prawnego Weronika Szagdaj

  Zwycięzców 2A/2, 73 – 110 Stargard

  Lipiec, wrzesień, październik Do uzgodnienia

  Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Wites

  ul. Bolesława Chrobrego 8c/19

  73-110 Stargard

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo

  Kancelaria Adwokacka

  Krzysztof Michał Bartkowiak

  ul. Konstytucji 3 Maja 44/2, 72-100 Goleniów

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo

  Kancelaria Notarialna Urszula Styszewska

  ul. 1 Maja Numer 2/2A, 78-400 Szczecinek

  lipiec, sierpień, wrzesień, październik Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny