• 16 MAJA 18

    Zmiany w Regulaminie praktyk

    Od 11 maja 2018 r. obowiązuje zmieniony Regulamin praktyk programowych. Zmianie uległa m.in. procedura obiegu dokumentów – porozumienia nie będą wysyłane przez wydział, a obowiązek ich dostarczenia do organizatora praktyk spoczywa na studencie. Zmianie uległy także wzory dokumentów: porozumienia, opinii oraz dziennika praktyk. Wszelkie aktualne informacje na temat praktyk, w tym ogłoszenia oraz aktualne wzory dokumentów dostępne na stronie wydziału w zakładce dla studentów/praktyki programowe.

    dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, opiekun praktyk programowych

Accessibility Toolbar