• 22 LIS 21
  Wyrazy współczucia

  Wyrazy współczucia

  Szanownemu Panu Profesorowi Olgierdowi Boguckiemu

  wyrazy szczerego żalu i współczucia
  oraz otuchy w trudnych chwilach

  z powodu śmierci

  Taty

  Kondolencje

  składają

  kolegium dziekańskie oraz wspólnota akademicka

  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego