• 25 MAR 21
  Wyrazy współczucia

  Wyrazy współczucia

  Kondolencje

  Szanownej Pani Profesor Ewelinie Cała-Wacinkiewicz

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

   

  wyrazy najgłębszego żalu i współczucia
  oraz otuchy w trudnych chwilach

  z powodu śmierci


  Mamy

   

  składają

  Kolegium Dziekańskie, Pracownicy oraz społeczność akademicka

  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego