• 05 MAR 20
    Wykłady na WPiA dla szkół średnich

    Wykłady na WPiA dla szkół średnich

    Informujemy, że dnia 5 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji US odbyły się kolejne wykłady z cyklu wykładów organizowanych na WPiA dla uczniów szkół średnich.

    Wykład „Dochodzenie i śledztwo w polskim postępowaniu karnym” poprowadził dr Mateusz Tomczyk, natomiast wykład pt.: „Geneza Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.” wygłosiły wspólnie: dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela oraz dr Ewa Milczarek.

    Na wykładach obecni byli uczniowie z IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.