z_kuniewiczDziekan
Wydziału Prawa i Administracji US,
dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US

e-mail: dziekanwpia@wpiaus.pl  
Sekretariat: (91) 444 28 26

ul. Narutowicza 17a
pok. 116

Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
Wydziału Prawa i Administracji US,
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US


e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl

telefon: (91) 444 28 22

ul. Narutowicza 17a
pok. 113

Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia
Wydziału Prawa i Administracji US,
dr hab Małgorzata Ofiarska prof. US

e-mail: malgorzata.ofiarska@usz.edu.pl
telefon: (91) 444 28 78

ul. Narutowicza 17a
pok. 301b

dr Beata KanarekProdziekan ds Studenckich
Wydziału Prawa i Administracji US,
dr Beata Kanarek

e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl
telefon: (91) 444 28 86

ul. Narutowicza 17a
pok. 111