DZIEKAN Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego


dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

e-mail Dziekan WPiA US: dziekan.pia@usz.edu.pl
e-mail:
ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl

telefon: (91) 444 28 26,
ul. Narutowicza 17a, p. 116
70-240 Szczecin

INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM

INFORMACJA O DOROBKU DYDAKTYCZNYM

INFORMACJA O DOROBKU ORGANIZACYJNYM

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTÓW

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US

email – Prodziekan ds. Studenckich WPiA US:
prodziekan.student.pia@usz.edu.pl

 

e-mail: wojciech.staszewski@usz.edu.pl
telefon służbowy: (91) 444 28 86
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 111

 

DYŻUR PRODZIEKAŃSKI: czwartek 14.00-15.00

(25.11.2021 dyżur się nie odbędzie z powodu wyjazdu służbowego)


Link – dyżur (kliknij, aby dołączyć)
KOD zespołu – dyżur: odmhq12


Prodziekan ds. Kształcenia
Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Beata Kanarek

e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl
telefon służbowy: (91) 444 28 22

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 113

Prodziekan ds. Ewaluacji
Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Wojciech Bożek

e-mail: wojciech.bozek@usz.edu.pl
telefon służbowy: (91) 444 30 25

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 114, 319