• 11 KW. 21
  „Wybrane zagadnienia prawa finansowego – budżet państwa, budżet JST, system podatkowy, system bankowy”

  „Wybrane zagadnienia prawa finansowego – budżet państwa, budżet JST, system podatkowy, system bankowy”

  Informujemy o Międzyuczelnianej Sesji Naukowej pn. „Wybrane zagadnienia prawa finansowego – budżet państwa, budżet JST, system podatkowy, system bankowy” organizowanej przez dwa koła naukowe – Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS, działające na Wydziale Prawa i Administracji US oraz Koło Naukowe Fiscus, działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

  Sesja ta jest kontynuacją pierwszego międzyuczelnianego spotkania ww. kół, które miało miejsce na WPAiE UWr w grudniu 2019 r.

  Spotkanie online, za pośrednictwem MS Teams odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 17. 

  Studentów zainteresowanych dołączeniem do spotkania prosimy o kontakt z dr Ewą Kowalewską (adres e-mail: ewa.kowalewska@usz.edu.pl).

  Serdecznie zapraszamy!