• 18 STY 23

    „W poszukiwaniu etycznego fundamentu niezależności adwokackiej”

    Dnia 17 stycznia 2023 r., odbyło się ostatnie w semestrze zimowym r.a. 2022/2023 spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Pokój prawniczy”. Gościem był adw. Marek Mikołajczyk, reprezentujący Szczecińską Izbę Adwokacką.

    Pan Mecenas poprowadził spotkanie pt. „W poszukiwaniu etycznego fundamentu niezależności adwokackiej”, podczas którego opowiedział zgromadzonym w Sali Rozpraw studentom o filarach niezależności adwokatury, tj. niezależnym samorządzie, immunitecie adwokackim, tajemnicy zawodowej i obrończej, a także etyce wykonywania zawodu adwokata.

Accessibility Toolbar