• 23 WRZ 21
  Udział Dziekan WPiA US w ślubowaniu radcowskim

  Udział Dziekan WPiA US w ślubowaniu radcowskim

  9 września 2021 r. odbyło się uroczyste ślubowanie radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. W uroczystości wzięła udział dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie ślubowania Pani Dziekan dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US zabrała głos i skierowała swoje słowa do osób wstępujących w szeregi radców prawnych.

  W swoim przemówieniu wskazała, że fakt, iż nowi Państwo Mecenasowi biorą udział w tej uroczystości już samo w sobie jest dla nich powodem do olbrzymiej satysfakcji, ponieważ wydarzenie to jest zwieńczeniem ich wieloletniej nauki. Podkreśliła, że szczególnie cieszy ją widok wielu znajomych twarzy – absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – bowiem to właśnie poziom absolwentów świadczy o pozycji Wydziału. Pani Dziekan zwróciła uwagę również na to, że ślubujący w tym dniu, wstępują do szczególnego rodzaju zawodu. Zawód radcy prawnego jest bowiem nie tylko zawodem zaufania publicznego, lecz jest również obciążony obowiązkiem stania na straży niezachwianego poczucia sprawiedliwości osób, które reprezentuje. Wskazała również, że nowym radcom prawnym przyszło wykonywać zawód w nadzwyczajnym okresie:

  Państwa zadaniem stanie się bowiem zadbanie, aby sprawy osób potrzebujących ochrony prawnej zostały osądzone przez niezależny i bezstronny sąd. Jestem pewna, że są Państwo w stanie sprostać temu zadaniu. Wszelako jeszcze w moim pokoleniu wolność była cywilizacyjną zdobyczą, tak dla Waszego pokolenia – nie waham się stwierdzić – wolność przenika wszystkie komórki Waszego ciała. Wolność jest w Was – to właśnie daje mi przekonanie, że poradzą sobie Państwo z postawionym przed Państwem zadaniem.

  W dalszej części przemówienia Pani Dziekan, zwróciła uwagę na to, że zebrani młodzi adepci zawodu radcy prawnego nie powinni traktować tego zawodu tylko jako pracy rzemieślniczego. Podkreśliła, że rolą tego zawodu jest to, co lapidarnie mieści się w paremii ius est ars boni et aequi – jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne.  Radca prawny współkształtuje wymiar sprawiedliwości – jest więc za niego również współodpowiedzialny. Pani Dziekan wskazała, że choć pójście na skróty jest prostsze, to na radcy prawnym ciąży obowiązek gorliwej staranności. Wyraziła wiarę, że właśnie takie podejście jest gwarantem skutecznej pracy.

  Na koniec swojego przemówienia jeszcze raz pogratulowała Państwu Mecenasom ogromnego sukcesu, jakim jest znalezienie się w tym miejscu i dołączenie do grona radców prawnych oraz życzyła dalszych sukcesów.

  (Zdjęcia autorstwa Tomasza Pasuli, dzięki uprzejmości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie).