• 22 CZE 21
  „Towards and Ecology of Biosphere” – podziękowania za udział w seminarium [PL/ENG]

  „Towards and Ecology of Biosphere” – podziękowania za udział w seminarium [PL/ENG]

  PL:

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego składa serdeczne gratulacje i podziękowania Uczestnikom webinarium, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2021 r. Było to 5. seminarium z cyklu „Ku ekologii Biosfery”. Temat przewodni brzmiał: „Solidarność, prawo i komunikacja ekologiczna dla wspólnego podejścia do polityki leśnej”.

  Dziękujemy Uczestnikom za wysoki poziom naukowy dyskusji oraz praktyczne znaczenie wyrażanych refleksji i przedstawionych propozycji. W szczególności pragniemy wyrazić wdzięczność licznym Uczestnikom, którzy z różnych stron świata, z duchem poświęcenia i chęcią dzielenia się swoim doświadczeniem, brali przez lata udział w inicjatywach dydaktycznych i badawczych naszego Wydziału, organizowanych w Szczecinie, jak i w innych miejscowościach.

  Serdecznie witamy i dziękujemy za udział w webinarium Uczestnikom, którzy po raz pierwszy włączyli się w działalność naszego Wydziału. Zachęcamy wszystkich do dalszej współpracy z nami, w duchu, w którym prawo jest pomyślane przede wszystkim jako wsparcie dla potrzeb współczesnych społeczeństw.

  Dziękujemy wszystkim naszym partnerom za zaangażowanie w liczne inicjatywy Wydziału i serdeczność przejawianą przez te wszystkie lata. Jednocześnie chcemy zapewnić, że możecie Państwo również liczyć na nasze wsparcie.

  dr hab. prof. US Pasquale Policastro dr h. c.

   


  ENG: 

  The Faculty of Law and Administration of the University of Szczecin would like to present its sincere congratulations and thanks to the participants of the webinar Solidarity, Law and Ecologic Communication for a Common Approach to Forests Policy, the 5th seminar of the series “Towards an Ecology of Biosphere”, for the high scientific level of the discussion and practical importance of the reflections and the proposals presented.

  In particular, we would like to express our gratitude to the many participants from all over the world who for years have been taking part in didactic and research initiatives of our Faculty, organized in Szczecin and in other locations, and who have offered their spirit of dedication and desire to share their experience. We sincerely welcome the participants who joined in the activity of our Faculty for the first time and thank them for their participation in the webinar. We would like to encourage everyone to continue cooperating with us, in a spirit where law is conceived primarily to support the needs of contemporary societies.

  We thank all our partners for their involvement in the Faculty’s numerous initiatives and their kindness shown in all those years. At the same time we would like to assure you that you have our support in return, too.

  dr hab. prof. US Pasquale Policastro dr h. c.