Organizacja r.a. 2018/2019

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Egzamin/zaliczenie na ocenę – INFORMACJE

Ostateczne terminy zaliczenia przedmiotów dla studentów, którzy nie podeszli do egzaminów / nie zaliczyli egzaminów:

Ostateczne daty zaliczeń przedmiotów SSP i NSP

Ostateczne daty zaliczeń przedmiotów SSA I st. i SSA II st.

Ostateczne daty zaliczeń przedmiotów SSEP I st. i SSEP II st.

Ostateczne daty zaliczeń przedmiotów NSA Gorzów

 

Zimowa sesja egzaminacyjna r.a. 2018/2019

I rok

Wstęp do prawoznawstwa
dr Beata Kanarek
31.01.2019 r. godz. 8:30, sala 7.
11.02.2019 r. godz. 8:30, sala 7.

Historia ustroju państwa i prawa polskiego
dr Marek Tkaczuk
04.02.2019 r. 
godz. 8:30 I grupa A-Ł,  sala 7.
godz. 9:45 – II grupa M-Ż, sala 7.

Powszechna historia ustroju państwa i prawa
dr Marek Tkaczuk
08.02.2019 r.
godz. 8:30 – I grupa A-Ł, sala 7.
godz. 9:45 – II grupa M-Ż, sala 7.

II rok

Prawo cywilne cz. ogólna
dr Przemysław Katner
11.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 114.

Prawo finansowe
dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska,
31.01.2019 r.
godz. 10:00, sala 114.

Prawo międzynarodowe publiczne
prof. dr hab. Piotr Łaski
07.02.2019 r.
godz. 11:00 – I gr. A-Kęs, sala 7.
godz. 11:15 – II gr. Kiej-Pie, sala 7.
godz. 11:30 – III gr.Pio-Z, sala 7.
Termin dotyczy również osób powtarzających przedmiot

Prawo międzynarodowe publiczne w wersji problem – based learning
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
13.02.2019 r.
godz. 15:00, sala 217.
W dniu egzaminu będą dokonywane wpisy ocen do indeksów

III rok

Prawo ochrony środowiska
prof. dr hab. Marek Górski
07.02.2019 r.
godz. 15:00 – I gr. A-Kot, sala 7.
godz. 16:00 – II gr. Kow-Prz, sala 7.
godz. 17:00 – III gr. Pu-Ż, sala 7.

Prawo samorządu terytorialnego
dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska
04.02.2019 r.
godz. 11:00 – I grupa A-Ma, sala 7.
godz. 11.00 – II grupa Mą-Ż, sala 114.

Prawo gospodarcze publiczne
dr hab. prof. US Rajmund Molski
11.02.2019 r.
godz. 13:00 – I gr. A-Kot, sala 7.
godz. 13.30 14:00 – II gr. Kow-Prz sala 7. (!!! ZMIANA GODZINY)
godz. 14.30  15:00 – III gr. Pu-Ż, sala 7. (!!! ZMIANA GODZINY)

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
dr Przemysław Kledzik
31.01.2019 r.
godz. 13:30 – I grupa A-Ma, sala 7.
godz. 14:15 II grupa Mą-Ż, sala 7.

IV rok

Prawo rodzinne i spadkowe
dr hab. prof. US Marek Andrzejewski
13.02.2019 r.
godz. 16:00, sala 114.

Prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej
dr hab. prof. US Dorota Sokołowska.
31.01.2019 r.
godz. 10:00, sala 217.

Prawo Unii Europejskiej
dr hab. Prof. US Pasqale Policastro
03.02.2019 r.
godz. 9:00-11:00 – gr.ćw. 1 i 2, sala 7.
godz. 11:00- 13:00 – gr. ćw.3 i 4, sala 7.
godz. 13:00 – 16:00  9:00-11:00 – gr. ćw. 5 i 6, sala 114.
godz. 16:00-18:00 11:00-13:00 – gr. ćw. 7 i 8, sala 114.

Prawo morskie
dr Wioleta Baranowska – Zając
24.01.2019 r.godz. 11:30, sala 7 – (przedtermin).
07.02.2019 r. godz.13:00 10:30 sala 217 219

V rok

Zasady techniki normotwórczej
dr Agnieszka Choduń
31.01.2019 r.
godz. 10:00 – I gr., A.-M., sala 7.
godz. 11:30 – II gr., N.- Ż, sala 7.

Filozofia prawa
dr Michał Peno
04.02.2019 r.
godz. godz. 14:00, sala 7.

I rok 

Wstęp do prawoznawstwa
dr M.Peno
04.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 7 .

Historia ustroju państwa i prawa polskiego
dr Marek Tkaczuk
09.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 217.

Powszechna historia ustroju państwa i prawa
dr Marek Tkaczuk
02.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 217.

 

II rok

Prawo cywilne cz. ogólna
dr Przemysław Katner
10.02.2019 r.
godz. 14:00, sala 7.

Prawo finansowe
dr Wojciech Bożek
05.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 219.

Prawo międzynarodowe publiczne w wersji problem – based learning
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
13.02.2019 r.
godz. 16:00, sala 217.
W dniu egzaminu będą dokonywane wpisy ocen do indeksów.

 

III rok

Prawo ochrony środowiska
dr hab. prof.US Anna Barczak
01.02.2019 r.
godz. 16:00, sala 7.

Prawo samorządu terytorialnego
dr Ewa Koniuszewska
09.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 7.

Prawo gospodarcze publiczne
dr hab. prof. US Rajmund Molski
11.02.2019 r.
godz.16:00, sala 7.

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
dr Przemysław Kledzik
13.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 7.

IV rok

Prawo rodzinne i spadkowe
dr hab. prof. US Marek Andrzejewski
27.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 7.

Prawo Unii Europejskiej
dr hab. prof. US Jerzy Ciapała
10.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 217.

Prawo morskie
dr Wioleta Baranowska – Zając
06.02.2019 r.
godz.18:00, sala 217.

V rok

Prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej
31.01.2019 r.

dr Inga Oleksiuk
godz.8.00, s.201.

Zasady techniki normotwórczej
dr Agnieszka Choduń
02.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 7.

Filozofia prawa
dr Michał Peno
04.02.2019 r.
godz. 18:00, sala 7.

Prawo handlowe
dr hab. prof. US Dorota Sokołowska
31.01.2019 r. (czwartek)
godz. 11.00,  s. 217 (Narutowicza).
Osoby, które nie przystąpią do egzaminu w tym terminie, będą mogły uczestniczyć w egzaminach, jakie będą wyznaczane dla IV roku NSP, co dotyczy także sesji poprawkowej.

Sylabus obowiązujący na egzaminie znajduje się na stronie: https://wpia.usz.edu.pl/wp-content/uploads/sylabusy-nsp-15-16-zw.pdf, s. 129.

 

I rok

Logika prawnicza
dr Olgierd Bogucki
01.02.2019 r.
godz. 16:30, sala 114.

Nauka administracji z elementami teorii organizacji i zarządzania
dr Łukasz Dubiński
11.02.2019 r.
godz. od 11:00, sala 217.

Podstawy prawoznawstwa
dr Michał Peno
04.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 7.

Historia administracji
dr Marek Tkaczuk
08.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 7.

 

II rok

Doktryny polityczne i prawne
dr Marek Tkaczuk
08.02.2019 r.
godz. 12:15, sala 7.

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
dr hab. prof. US Pasqale Policastro
03.02.2019 r.
godz. 18:00 13:00, sala 7.

Finanse publiczne i prawo finansowe
dr Wojciech Bożek
12.02.2019 r.
godz. 14:00, sala 217.

Organizacja ochrony środowiska
dr hab. prof. US Anna Barczak.
01.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 7.

 

III rok
Ogólne prawo podatkowe wersja problem-based learning
dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska gr 1, gr 2 (dr Ewa Kowalewska)
31.01.2019 r.
godz. 12:00 sala 217

Europejskie prawo administracyjne
prof. dr hab. Janusz Sługocki
13.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 7.

Postępowanie administracyjne wersja problem-based learning
gr. 1 – dr Mateusz Tomczyk,
04.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 222.

Postępowanie administracyjne wersja problem-based learning
gr. 2 – dr Łukasz Dubiński
11.02.2019 r.
godz. 09:00, sala 217.

 

I rok 

Zasady ustroju konstytucyjnego państwa
prof. dr hab. Andrzej Bałaban
07.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 217.

Prawo gospodarcze publiczne
dr hab. prof. US Rajmund Molski
04.02.2019 r.
godz. 11:00 I gr.A-Ł, sala 217.
godz. 11:30 II gr.M-Z, sala 217.

Podstawy prawnej ochrony środowiska
dr hab. prof. US Anna Barczak
01.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 7.

Prawo międzynarodowe publiczne
dr Ewelina Cała – Wacinkiewicz
13.02.2019 r.
godz. 14:00, sala 217.

II rok

Ochrona praw człowieka
dr Bogna Baczyńska
08.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 217.

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
dr hab. prof. US Rajmund Molski
04.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 217.

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
dr Mikołaj Rylski
06.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 217.

Wykładnia i stosowanie prawa
prof. dr hab. Maciej Zieliński
31.01.2019 r.
godz. 9:00, sala 114.

I rok 

Wstęp do prawoznawstwa
dr Michał Peno
07.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 114.

Prawo cywilne cz. ogólna i rzeczowa
dr Izabela Mycko-Katner
11.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 222.

Metody ilościowe w ekonomii
dr hab. prof.US Iwona Markowicz
05.02.2019 r.
godz.8:30, WNEiZ ul. Mickiewicza.

Podstawy ekonomii
dr hab. Jarosław Korpysa
31.01.2019 r.
godz. 12:00, sala Nowa Aula – ul. Mickiewicza.

II rok

Prawo handlowe
dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz,
31.01.2019 r.
godz. 12:00 sala, 114.

Prawo cywilne zobowiązania
dr Izabela Mycko-Katner
11.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 222.

Postępowanie administracyjne
dr Mateusz Tomczyk
04.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 222.

Rynki finansowe
dr Marek Zwolankowski
08.02.2019 r. 
godz, 10:00, sala 0205/0206 WNEIZ ul. Mickiewicza.

Rynki towarowe
dr Marek Gryczka
06.02. 2019 r.
godz. 10:00, sala 202 MBA WNEIZ ul.Mickiewicza.

III rok

Analiza i interpretacja informacji gospodarczych
dr Michał Grudziński
31.01.2019 r.
godz. 12:00, sala 203 MBA WNEIZ ul. Mickiewicza.

I rok 

Systemy podatkowe
dr hab. prof. US Adam Adamczyk
31.01.2019 r.
godz. 10:00, sala Aula Stara WNEIZ ul.Mickiewicza.

Rachunkowość
dr Magdalena Janowicz
04.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 0205/0206 WNEIZ ul. Mickiewicza.

Wycena praw własności intelektualnych
dr Michał Grudziński
06.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 0106/0107 WNEIZ ul. Mickiewicza.

Źródła prawa polskiego i międzynarodowego
prof. dr hab. Andrzej Bałaban (praca egz.)


II rok

Analiza podatkowa
dr hab. prof. US Adam Adamczyk
31.01.2019 r.
godz. 12:00, sala 0106/0107 WNEIZ ul. Mickiewicza.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi
dr Łukasz Dubiński
11.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 217.

Prawo i postępowanie karne skarbowe
dr Marta Jasińska
07.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 217.

III rok, I st.

Prawo komunikacji elektronicznej
dr hab.prof.US Aleksandra Monarcha –Matlak
31.01.2019 r.
godz. 13:00, pok.328.


II rok, II st. 

Postępowanie sądowo-administracyjne
dr Mateusz Tomczyk
07.02.2019 r.
godz. 16:00, sala 201.

System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
dr Bogna Baczyńska
09.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 222.

Postępowanie podatkowe i kontrola skarbowa
dr hab.prof.US Katarzyna Święch –Kujawska
31.01.2019 r.
godz. 15:00, sala 217.

Prawo samorządowe z elementami ochrony środowiska
dr hab. prof. US Anna Barczak
01.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 7.

Ochrona praw człowieka
dr Bogna Baczyńska
08.02.2019 r.
godz. 09:00, sala 217.

 

Poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna r.a. 2018/2019

I rok

Wstęp do prawoznawstwa
dr Beata Kanarek
21.02.2019 r.
godz. 8:30, sala 7.

Historia ustroju państwa i prawa polskiego
dr Marek Tkaczuk
25.02.2019 r.
godz. 8:30, sala 7.

Powszechna historia ustroju państwa i prawa
dr Marek Tkaczuk
22.02.2019 r.
godz. 8:30, sala 114.

Łacińska terminologia prawnicza (ZO) 
gr. 1,2,4,5,7 – dr Radosław Zych – 25.02. 2019 r.
godz. 12:00, sala 114.
gr. 3,6 – mgr Tymoteusz Mikołajczak – 26.02.2019 r.
godz. 15:00, pok. 212.

Technologie informacyjne (ZO)
dr Karol Sroka – 27.02.2019r.
godz. 13:15, sala 17 a.

Filozofia* (ZO)
dr hab. prof. US Mirosław Rutkowski – 22.02.2019 r.
od godz. 9:00, sala 244 – ul.Krakowska 71-79, Wydział Humanistyczny.

Prawo rzymskie (ZO)
dr hab. prof.US E.Gajda – 21.02.2019 r.
I grupa  A-Ł – godz. 15:00,  sala 222.
II grupa M-Ż – godz. 16:00,  sala 222.


II rok

Prawo cywilne cz. ogólna
dr Przemysław Katner
24.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 7.

Prawo finansowe
dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska,
25.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 114.

Prawo międzynarodowe publiczne
prof. dr hab. Piotr Łaski
22.02.2019 r.
gr. I A-Marc – godz. 11:00 –  sala 7.
gr II Mart-Z – godz. 11:15 – sala 7.

Prawo międzynarodowe publiczne w wersji problem – based learning
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
27.02.2019 r.
godz. 16:00, sala 217.
W dniu egzaminu będą dokonywane wpisy ocen do indeksów.

Kultura języka polskiego (ZO)
prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
26.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 7.


III rok

Prawo ochrony środowiska
prof. dr hab. Marek Górski
27.02.2019 r.
I gr. A-Ma – godz. 15:00, sala 7.
II gr. Mą-Ż – godz. 16:00, sala 7.

Prawo samorządu terytorialnego
dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska
22.02.2019 r.
godz. 12:00, sala 7.

Prawo gospodarcze publiczne
dr hab. prof. US Rajmund Molski
25.02.2019 r.
I gr. A-Ma – godz. 14:00,  sala 222,  sala 7.
II gr. Mą-Ż – godz. 15:00, 14.30  sala 222, sala 7.

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
dr Przemysław Kledzik
21.02.2019 r.
godz. 13:30, sala 114.


IV rok

Prawo rodzinne i spadkowe
dr hab. prof. US Marek Andrzejewski
27.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 7.

Prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej
dr hab. prof. US Dorota Sokołowska
21.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 222.

Prawo Unii Europejskiej
dr hab. prof. US Pasqale Policastro
26.02.2019 r.
godz. 09:00 – 11:00, sala 114.

Dodatkowy termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej (ten termin dotyczy tylko osób, które otrzymały oceny w późniejszym terminie)  zostaje ustalony na 04.03.2019 r. – godz. 17.00 w sali 120. Termin 26.02.2019r. bez zmian.

Prawo morskie
dr Wioleta Baranowska – Zając
21.02.2019 r.
godz. 8:15, sala 222.

Przestępczość nieletnich (ZO)
dr Konrad Burdziak
26.02.2019 r.  23.02.2019 r. 
godz. 15:00 sala 217.  godz. 12:00, sala 217

Prawo ochrony konsumenta (ZO)
dr hab. prof.US Rajmund Molski
22.02.2019 r.
godz. 15:00, sala 217.

Prawo ochrony konsumenta (ZO) 
dr hab. prof.US Daniel Wacinkiewicz
25.02.2019 r.
godz. 15:30, sala 201.


V rok

Zasady techniki normotwórczej
dr Agnieszka Choduń
21.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 114.

Filozofia prawa
dr Michał Peno
27.02.2019 r.
godz. 14:00, sala 114.

Moduł B:
Prawo karne skarbowe*
dr Marta Jasińska
22.02.2019 r.
godz. 12:30, sala 201.
Przestępczość gospodarcza*
dr Mariusz Nawrocki
21.02.2019 r.
godz. 13:00, pok. 305.
Kryminalistyka*
mgr Kamila Kacprzak
21.02.2019 r.
godz.16:15, pok. 302.
Przestępczość nieletnich* 
dr Konrad Burdziak,
26.02.2019 r.  23.02.2019 r. 
godz. 15:00, sala 217  godz. 12:00, sala 217. 

Moduł C:
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne*
mgr Artur Żurowicz
23.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 201.
Prawo ubezpieczeń*
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
21.02.2019 r.
godz. 11:30, pok. 202.
Prawo ochrony konsumenta
dr hab. prof. US Rajmund Molski
22.02.2019 r.
godz. 15:00, sala 217.
gr. 3 – dr hab. prof. US Krystyna Nizioł
22.02.2019 r.
godz. 16:00 s. 322.
Arbitraż i mediacja*
dr hab. Vytautas Nekrosius
27.02.2019 r.
godz. 9:30, pok.408.

Dodatkowy termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej u dr hab. prof. US Pasqale Policastro (ten termin dotyczy tylko osób, które otrzymały oceny w późniejszym terminie) zostaje ustalony na 04.03.2019 r. – godz. 17.00 w sali 120. Termin 26.02.2019r. bez zmian.

 

I rok

Wstęp do prawoznawstwa
dr Michał Peno
27.02.2019 r.
godz. 18:00 sala 114

Historia ustroju państwa i prawa polskiego
dr Marek Tkaczuk
24.02.2019 r.
godz. 10:00 sala 217

Powszechna historia ustroju państwa i prawa
dr Marek Tkaczuk
23.02.2019 r.
godz. 10:00 sala 217

Łacińska terminologia prawnicza (ZO)
dr Radosław Zych – 25.02.2019 r., godz.18:00, sala 114

Technologie informacyjne (ZO)
dr Karol Sroka – 27.02.2019 r., godz. 17:15 sala 17a

Filozofia* (ZO)
dr hab. prof. US Mirosław Rutkowski
22.02.2019 r.
od godz. 9:00 sala 244 ul.Krakowska 71-79, Wydział Humanistyczny

Prawo rzymskie
dr hab.prof.US E.Gajda
21.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 222


II rok

Prawo cywilne cz. ogólna
dr Przemysław Katner
24.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 7.

Prawo finansowe
dr Wojciech Bożek
23.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 219.

Prawo międzynarodowe publiczne w wersji problem – based learning
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
27.02.2019 r.
godz. 16:00, sala 217.
W dniu egzaminu będą dokonywane wpisy ocen do indeksów.

Kultura języka polskiego (ZO)
dr Maria Kabata
21.02.2019 r.
godz. 16:00, sala 219.


III rok

Prawo ochrony środowiska
dr hab. prof.US Anna Barczak
21.02.2019 r.
godz. 16:00, sala 217.

Prawo samorządu terytorialnego
dr Ewa Koniuszewska
27.02.2019 r.
godz. 17:00 sala 222.

Prawo gospodarcze publiczne
dr hab. prof. US Rajmund Molski
25.02.2019 r.
godz. 16:00, sala 222.

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
dr Przemysław Kledzik
23.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 7.


IV rok

Prawo rodzinne i spadkowe
dr hab. prof. US Marek Andrzejewski

Prawo Unii Europejskiej
dr hab. prof. US Jerzy Ciapała
24.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 222.

Prawo morskie
dr Wioleta Baranowska – Zając
27.02.2019 r.
godz. 18:00 sala 217

Przestępczość nieletnich (ZO)
dr Konrad Burdziak
26.02.2019 r. 23.02.2019 r.
godz. 16:00, sala 217  godz. 13:00, sala 217.

Prawo ochrony konsumenta (ZO)
dr hab. prof.US Krystyna Nizioł
22.02.2019 r.
godz.16.00, p. 322.


V rok

Zasady techniki normotwórczej
dr Agnieszka Choduń
23.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 114.

Filozofia prawa
dr Michał Peno
27.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 114.

Moduł B:
Prawo karne skarbowe*
dr Marta Jasińska
22.02.2019 r. godz. 13:30, sala 201.
Przestępczość gospodarcza* 
dr Mariusz Nawrocki
21.02.2019 r. godz. 13:00, sala 305.
Kryminalistyka* 
dr Mariusz Nawrocki
21.02.2019 r. godz. 14:00, sala 305.
Przestępczość nieletnich*
dr Konrad Burdziak
26.02.2019 r. godz. 16:00, sala 217.
23.02.2019 r.  godz. 13:00, sala 217.

Moduł C:
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne*
mgr Michał Wojdała
25.02.2019 r. godz. 16:30, sala 219.
Prawo ubezpieczeń*
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
24.02.2019 r. godz. 09:00. pok. 202.
Prawo ochrony konsumenta*
dr hab. prof. US Rajmund Molski
22.02.2019 r. godz. 16:00, sala 217.
Arbitraż i mediacja*
dr hab. Vytautas Nekrosius
27.02.109 r. godz. 9:30, pok.408.

I rok

Logika prawnicza
dr Olgierd Bogucki
22.02.2019 r.
godz. 16:30, sala 114.

Nauka administracji z elementami teorii organizacji i zarządzania
dr Łukasz Dubiński
21.02.2019 r.
godz. od 9:00, sala 201.

Podstawy prawoznawstwa
dr Michał Peno
27.02.2019 r.
godz. 12:00 sala 7

Historia administracji
dr Marek Tkaczuk
25.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 7.

Publiczne prawo rzymskie ( ZO)
dr Radosław Zych – obecność

Mikroekonomia (ZO)
dr Aleksandra Gąsior
26.02.2019 r.
godz. 8:15, sala 217.

Informatyka w administracji (ZO)
dr Karol Sroka
27.02.2019 r.,
godz. 15:15, sala 17 a.

Ochrona własności intelektualnej (ZO)
dr Inga Oleksiuk
27.02.2019 r.
godz.18:00, sala 219.


II rok

Doktryny polityczne i prawne
dr Marek Tkaczuk
25.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 7.

Etyka w administracji (ZO)
dr Michał Peno
27.02.2019
godz. 15:00, sala 114.

Organizacja ochrony środowiska
dr hab. prof. US Anna Barczak.
21.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 217.

Finanse publiczne i prawo finansowe
dr Wojciech Bożek
23.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 219.

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
dr hab. prof. US Pasqale Policastro
22.02.2019r. 26.02.2019 r. 
godz. 18:00, sala 7.  godz. 11:00, s.114.

Wprowadzenie do prawa gospodarczego publicznego (ZO)
dr hab. Daniel Wacinkiewicz prof. US
25.02.2019 r.
godz. 15:30, sala 201.

Analiza statystyczna dla potrzeb administracji publicznej (ZO)
dr Monika Rozkrut
26.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 217.


III rok

Ogólne prawo podatkowe wersja problem-based learning
dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska
25.02.2019 r.
godz. 12:00, sala 217.

Europejskie prawo administracyjne
prof. dr hab. Janusz Sługocki
21.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 219.

Postępowanie administracyjne wersja problem-based learning
gr. 2 – dr Łukasz Dubiński
22.02.2019 r.
godz. 09:00, sala 222.

Postępowanie administracyjne wersja problem-based learning 
gr. 1 – dr Mateusz Tomczyk
27.02.2019 r.
godz.10:00, sala 217.

Wybrane aspekty postępowania cywilnego (ZO)
dr Aleksandra Klich
21.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 215.

Wybrane aspekty postępowania karnego (ZO)
mgr Kamila Kraszewska
26.02.2019 r.
godz. 10:45, sala 219.

Organizacja sądownictwa i prokuratury (ZO)
dr Marta Jasińska
22.02.2019 r.  
godz. 11:30, sala 217.

Reglamentacja wykonywania zawodów zaufania publicznego (ZO)
dr hab. prof. US Krystyna Nizioł
22.02.2019 r.
godz. 16:00, pok. 322.

.

I rok

Zasady ustroju konstytucyjnego państwa
prof. dr hab. Andrzej Bałaban
25.02.2019 r. 26.02.2019 r.
godz. 12:00, sala 222.

Prawo gospodarcze publiczne
dr hab. prof. US Rajmund Molski
22.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 217 .

Podstawy prawnej ochrony środowiska
dr hab. prof. US Anna Barczak
21.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 217.

Prawo międzynarodowe publiczne
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
27.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 217.

Historia administracji i myśli ustrojowo administracyjnej (ZO)
dr Marek Tkaczuk
22.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 114.

Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej (ZO)
dr Przemysław Katner
21.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 222.

Ustrój administracyjny starożytnego Rzymu (ZO)
dr Marek Tkaczuk
25.02.2019 r.
godz. 12:00, sala 114  7.


II rok

Wykładnia i stosowanie prawa
prof. dr hab. Maciej Zieliński
21.02.2019 r.
godz. 8:00, sala 114.

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
dr hab. prof. US Rajmund Molski
22.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 217.

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
dr Mikołaj Rylski
25.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 217.

Ochrona praw człowieka
dr Bogna Baczyńska
26.02.2019 r.
godz.10:00, sala 222.

Wybrane zagadnienia nauki o przestępstwie (ZO)
dr Konrad Burdziak
26.02.2019 r.   23.02.2019 r. 
godz. 17:00, sala 217  godz. 14:00, sala 217.

Organizacja zarządzania sprawami bezpieczeństwa publicznego (ZO)
dr Łukasz Dubiński
22.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 222.

Podstawy prawa karnego (ZO)
dr Konrad Burdziak
26.02.2019 r. 23.02.2019 r. 
godz. 18:00, sala 217 godz. 15:00, sala 217.

.

I rok

Wstęp do prawoznawstwa
dr Michał Peno
27.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 114.

Historia prawa (ZO)
dr Marek Tkaczuk
22.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 114.

Prawo cywilne cz. ogólna i rzeczowa
dr Izabela Mycko-Katner
21.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 201.

Technologie informacyjne (ZO)
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk

Metody ilościowe w ekonomii
dr hab. prof.US Iwona Markowicz
21.02.2019 r.
godz. 8:30 – WNEIZ – ul. Mickiewicza.

Podstawy ekonomii
dr hab. Jarosław Korpysa
25.02.2019 r.
godz. 9:00 – WNEIZ – ul.Mickiewicza.

Ochrona własności intelektualnej (ZO)
dr Inga Oleksiuk
27.02.2019 r.
godz.18:00, sala 219.

Poprawna polszczyzna w praktyce (ZO)
prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
26.02.2019 r.
godz. 14:00, sala 7.


II rok

Prawo cywilne zobowiązania
dr Izabela Mycko-Katner
21.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 201.

Postępowanie administracyjne
dr Mateusz Tomczyk
27.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 217.

Prawo handlowe
dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz
22.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 217.


III rok

Prawo bankowe (ZO)
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

Prawo obrotu instrumentami finansowymi (ZO)
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

Prawo uczciwej konkurencji (ZO)
dr Karolina Ziemianin
27.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 201.

Podstawy sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie (ZO)
dr Magdalena Janowicz

Ekonomia menadżerska (ZO)
dr hab. Jarosław Korpysa

.

I rok

Prawo własności intelektualnej (ZO)
dr Inga Oleksiuk
27.02.2019 r.
godz. 18:00, sala 219.

Wykładnia prawa (ZO)
prof.  dr hab. Maciej Zieliński
21.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 114.

Etyka zawodowa (ZO)
dr hab. Jarosław Korpysa

Zarządzanie i doradztwo personalne (ZO)
dr Barbara Czerniachowicz


II rok

Postępowanie przed organami administracji publicznej oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (ZO)
dr Przemysław Kledzik
23.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 7.

Administracja podatkowa i kontrola skarbowa (ZO)
dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska
25.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 217.

Prawo dewizowe (ZO)
dr Ewa Kowalewska
27.02.2019 r.
godz. 15:00.

Prawo i postępowanie karne skarbowe
dr Marta Jasińska
21.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 219.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi
dr Łukasz Dubiński
22.02.2019 r.
godz. 10:00 13:00, sala 222.

.

III rok, I st.

Ochrona własności intelektualnej (ZO)
dr Przemysław Katner
21.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 222.

Makroekonomia (ZO) 
dr hab. prof. US Krystyna Nizioł
22.02.2019 r.
godz. 16:00, pok. 322 – grupa zaliczyła.

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ZO)
dr Łukasz Dubiński – grupa zaliczyła.

.