Organizacja r.a. 2018/2019

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Egzamin/zaliczenie na ocenę – INFORMACJE

 

Letnia sesja egzaminacyjna r.a. 2018/2019

I rok

Logika prawnicza
prof. dr hab. Maciej Zieliński dr h.c. UŁ
28.06.2019 r. 
godz. 8.15 – I grupa – studenci z dodatkowym egzaminem, powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi,  sala 7
godz. 9.15 – II grupa – od A do L, sala 7
godz. 10.15 – III grupa – od Ł do Z, sala 7

Prawo rzymskie
dr hab. Ewa Gajda, prof. US
1, 2, 3, 4, 5.07.2019 r. godz. 10.00,  pok. 213

Doktryny polityczno-prawne
prof. dr hab. Adam Wątor
08.07.2019 r.  godz. 10.00, sala 7

Podstawy ekonomii
dr Benedykt Niemczynowicz
10.07.2019 r.  godz. 10.00, sala 7

 

II rok

Prawo konstytucyjne
dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US
28.06.2019 r. godz. 12.00 – grupy od 1 do 4, sala 7
godz. 13.00 – grupa 5 i 6 oraz studenci z powtarzaniem przedmiotu,
dodatkowym egzaminem, różnicami programowymi

Prawo rzeczowe
dr Katarzyna Dadańska
01.07.2019 r. godz. 12.30 od A do M, sala 7
godz. 14.00 od N do Z, sala 7

Prawo karne
prof. dr hab. Łukasz Pohl
03.07.2019 r. godz. 12.00, od A do Kę, pok. 304a
04.07.2019 r. godz. 10.00, od Ki do Pod, pok. 304a
05.07.2019 r. godz. 10.00, od Pol do Z, pok. 304a

Prawo administracyjne
prof. dr hab. Janusz Sługocki
11.07.2019 r. godz. 12.00, sala 7

 

III rok

Prawo pracy
dr Mikołaj Rylski
28.06.2019 r. godz. 14.20
od A do M, sala 7
od N do Ż oraz studenci z powtarzaniem przedmiotu,
dodatkowym egzaminem, różnicami programowymi,  sala 114

Teoria prawa
dr Maciej Kłodawski
02.07.2019 r. godz. 10.00, od A do M, sala 114
godz. 11.30, od N do Ż, sala 114

Postępowanie karne
dr Małgorzata Żbikowska
04.07.2019 r. godz. 12.00, sala 7

Prawo cywilne zobowiązania
dr Szymon Słotwiński
08.07.2019 r. godz. 16.00, sala 7

 

IV rok

Prawo i postępowanie podatkowe
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
01.07.2019 r. godz. 10.00, sala 7 oraz sala 114

Prawo handlowe
dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
03.07.2019 r. godz. 9.00, od A do K, sala 7
godz. 9.00, od L do Ż, sala 114

 

Postępowanie cywilne
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
09.07.2019 r. godz. 10.00, sala 7

 

V rok

Międzynarodowe prawo prywatne PBL
dr Katarzyna Dadańska
02.07.2019 r. godz. 12.00, sala 7

Międzynarodowe prawo prywatne
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
05.07.2019 r. godz. 16.00, sala 201

 

I rok 

Doktryny polityczno-prawne
dr Radosław Ptaszyński
28.06.2019 r.  godz. 17.00, sala 217

Podstawy ekonomii
dr Benedykt Niemczynowicz
30.06.2019 r.  godz. 10.00, sala 222

Logika prawnicza
dr hab. Olgierd Bogucki
04.07.2019 r.  godz. 16.45, sala 217

Prawo rzymskie
dr hab. Ewa Gajda, prof. US
06.07.2019 r.  godz. 10.00, pok. 213

 

II rok

Prawo karne
dr Mariusz Nawrocki
29.06.2019 r. godz. 12.00, sala 201

Prawo konstytucyjne
prof. dr hab. Andrzej Bałaban
01.07.2019 r. godz. 18.00, sala 222

Prawo administracyjne
dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US
03.07.2019 r. godz. 16.00, sala 201

Termin dotyczy również osób powtarzających przedmiot

Prawo rzeczowe
dr Katarzyna Dadańska
05.07.2019 r. godz. 17.00, sala 217

 

III rok

Prawo pracy
dr Mikołaj Rylski
29.06.2019 r. godz. 14.00, sala 201

Prawo cywilne zobowiązania
dr Szymon Słotwiński
02.07.2019 r. godz. 16.00, sala 201

Postępowanie karne
dr Marta Jasińska
04.07.2019 r. godz. 16.00, sala 201


Teoria prawa
dr Maciej Kłodawski
06.07.2019 r. godz. 10.00, sala 201

 

IV rok

Prawo handlowe
dr hab. Dorota Sokołowska, prof. US
28.06.2019 r. godz. 17.00, sala 7

Prawo i postępowanie podatkowe
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
30.06.2019 r. godz. 11.00, sala 7

Postępowanie cywilne
dr Aleksandra Klich
05.07.2019 r. godz. 16.00, sala 222

 

V rok

Międzynarodowe prawo prywatne
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
05.07.2019 r. godz. 16.00, sala 201

 

I rok

Prawo cywilne z umowami w administracji
dr Marek Stawecki
28.06.2019 r. godz. 17.00, sala 222

Konstytucyjny system organów państwowych
prof. dr hab. Andrzej Bałaban
01.07.2019 r. godz. 17.00, sala 222

 

II rok

Prawo pracy i prawo urzędnicze (problem-based learning)
dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US
28.06.2019 r. godz. 10.00, sala 217

Prawo międzynarodowe publiczne
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
01.07.2019 r. godz. 14.00, sala 217

Prawo administracyjne
dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US
03.07.2019 r. godz. 10.00, sala 217
Termin dotyczy również osób, które powtarzają przedmiot

Ustrój samorządu terytorialnego
dr Wioleta Baranowska-Zając
11.07.2019 r. godz. 10.00, sala 217

 

III rok

Legislacja administracyjna
prof. dr hab. Maciej Zieliński dr h.c. UŁ
28.06.2019 r. godz. 11.15, sala 7

Postępowanie egzekucyjne w administracji
dr Przemysław Kledzik
03.07.2019 r. godz. 17.00, sala 7

 

I rok

Prawo bankowe
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
28.06.2019 r. godz. 11.00, sala 222

Przygotowanie i finansowanie projektów Unii Europejskiej
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
01.07.2019 r. godz. 15.00, sala 217

Prawo administracyjne
dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US
03.07.2019 r. godz. 11.00, sala 217
Termin dotyczy również osób powtarzających przedmiot

Prawo karne skarbowe
dr Mateusz Tomczyk
05.07.2019 r. godz. 10.00, sala 217

II rok

 

Postępowanie sądowo-administracyjne
dr Przemysław Kledzik
03.07.2019 r. godz. 17.00, sala 7

 

I rok 

Prawo gospodarcze publiczne
dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US
01.07.2019 r. godz. 16.00, sala 219

Prawo administracyjne
dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US
03.07.2019 r. godz. 12.00, sala 217
Termin dotyczy również osób, które powtarzają przedmiot

Prawo Unii Europejskiej
dr hab. Pasquale Policastro, prof. US
05.07.2019 r. godz. 10.00, sala 7

Nauka o przedsiębiorstwie
dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US
08.07.2019 r. godz. 10.00, sala WNEIZ
(sala zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym)

 

II rok

Prawo podatkowe
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
29.06.2019 r. godz. 10.00, sala 7

Prawo karne skarbowe
dr Marta Jasińska
04.07.2019 r. godz. 13.00, sala 222

 

III rok

Inwestycje i wycena przedsiębiorstw
dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US
01.07.2019 r. godz. 10.00, sala WNEIZ
(sala zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym)

 

I rok 

Materialne prawo podatkowe
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
29.06.2019 r. godz. 10.00, sala 7

Orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach gospodarczych
dr hab. Pasquale Policastro, prof. US
05.07.2019 r. godz. 10.00, sala 7

 

II rok

Warsztaty podatkowe
dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US
28.06.2019 r. godz. 10.00, sala 201

Przedtermin: 13.06.2019 r. godz. 10.00, sala 217

 

III rok, I st.

Zarządzanie kryzysowe w administracji
dr Ewa Koniuszewska
28.06.2019 r. godz. 9.00, sala 119

 


II rok, II st. 

 

Wykładnia i stosowanie prawa
dr hab. Agnieszka Choduń
28.06.2019 r. godz. 17.00, sala 215

 

Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
01.07.2019 r. godz. 16.00, sala 217

 

 

Poprawkowa letnia sesja egzaminacyjna r.a. 2018/2019

I rok

Logika prawnicza
prof. dr hab. Maciej Zieliński dr h.c. UŁ
12.09.2019 r. godz. 8.15 – I grupa, sala 7
godz. 9.15 – II grupa, sala 7

Doktryny polityczno-prawne
prof. dr hab. Adam Wątor
16.09.2019 r.  godz. 10.00, sala 7

Podstawy ekonomii
dr Benedykt Niemczynowicz
18.09.2019 r.  godz. 10.00, sala 7

Prawo rzymskie
dr hab. Ewa Gajda, prof. US
20.09.2019 r. godz. 10.00 – I grupa,  sala 114
godz. 11.45 – II grupa, sala 114
godz. 13.30 – III grupa, sala 114
godz. 17.00 – studenci z powtarzaniem przedmiotu, dodatkowym egzaminem, różnicami programowymi


II rok

Prawo karne
prof. dr hab. Łukasz Pohl
12.09.2019 r. godz. 12.45, pok. 304a
13.09.2019 r. godz. 10.00, pok. 304a
Egzamin ustny

Prawo rzeczowe
dr Katarzyna Dadańska
16.09.2019 r. godz. 15.00, sala 114

Prawo administracyjne
prof. dr hab. Janusz Sługocki
23.09.2019 r. godz. 12.00, sala 7

Prawo konstytucyjne
dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US
24.09.2019 r. godz. 9.00, sala 7


III rok

Teoria prawa
dr Maciej Kłodawski
12.09.2019 r. godz. 10.00, sala 114

Prawo cywilne zobowiązania
dr Szymon Słotwiński
16.09.2019 r. godz. 16.00, sala 7

Postępowanie karne
dr Małgorzata Żbikowska
19.09.2019 r. godz. 12.00, sala 7

Prawo pracy
dr Mikołaj Rylski
24.09.2019 r. godz. 12.00, sala 114


IV rok

Postępowanie cywilne
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
17.09.2019 r. godz. 10.00, sala 114

Prawo handlowe
dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
24.09.2019 r. godz. 9.00, sala 114

Prawo i postępowanie podatkowe
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski – data egzaminu poprawkowego zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym.


V rok

Międzynarodowe prawo prywatne PBL
dr Katarzyna Dadańska
12.09.2019 r. godz. 12.00, sala 217

Międzynarodowe prawo prywatne
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
13.09.2019 r. godz. 16.00, sala 201

 

I rok

Podstawy ekonomii
dr Benedykt Niemczynowicz
13.09.2019 r.  godz. 16.30, sala 215

Logika prawnicza
dr hab. Olgierd Bogucki
17.09.2019 r.  sala 217 (godzina zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym)

Doktryny polityczno-prawne
dr Radosław Ptaszyński
19.09.2019 r.  godz. 17.00, sala 215

Prawo rzymskie
dr hab. Ewa Gajda, prof. US
20.09.2019 r.  godz. 15.15, sala 114
godz. 17.00, sala 114 – studenci z powtarzaniem przedmiotu, dodatkowym egzaminem, różnicami programowymi


II rok

Prawo administracyjne
dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US
12.09.2019 r. godz. 16.00, sala 201

Prawo rzeczowe
dr Katarzyna Dadańska
13.09.2019 r. godz. 17.00, sala 217

Prawo karne
dr Mariusz Nawrocki
19.09.2019 r. godz. 14.00, sala 201

Prawo konstytucyjne
prof. dr hab. Andrzej Bałaban
24.09.2019 r. godz. 18.00, sala 219


III rok

Teoria prawa
dr Maciej Kłodawski
14.09.2019 r. godz. 10.00, sala 201

Prawo cywilne zobowiązania
dr Szymon Słotwiński
16.09.2019 r. godz. 17.30, sala 7

Postępowanie karne
dr Marta Jasińska
21.09.2019 r. godz. 10.00, sala 201

Prawo pracy
dr Mikołaj Rylski
24.09.2019 r. godz. 15.15, sala 201


IV rok

Postępowanie cywilne
dr Aleksandra Klich
13.09.2019 r. godz. 16.00, sala 7

Prawo handlowe
dr hab. Dorota Sokołowska, prof. US
18.09.2019 r. godz. 17.00, sala 201

Prawo i postępowanie podatkowe
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski – data egzaminu poprawkowego zostanie podana w terminie późniejszym


V rok

Międzynarodowe prawo prywatne
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
13.09.2019 r. godz. 16.00, sala 201

 

I rok

Prawo cywilne z umowami w administracji
dr Marek Stawecki
13.09.2019 r. godz. 17.00, sala 222

Konstytucyjny system organów państwowych
prof. dr hab. Andrzej Bałaban
24.09.2019 r. godz. 17.00, sala 219


II rok

Prawo administracyjne
dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US
12.09.2019 r. godz. 10.00, sala 201

Prawo międzynarodowe publiczne
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
16.09.2019 r. godz. 14.00, sala 201

Ustrój samorządu terytorialnego
dr Wioleta Baranowska-Zając
19.09.2019 r. godz. 13.00, sala 219

 

Prawo pracy i prawo urzędnicze (problem-based learning)
dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US data egzaminu poprawkowego zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym


III rok

Legislacja administracyjna
prof. dr hab. Maciej Zieliński dr h.c. UŁ
12.09.2019 r. godz. 10.15, sala 7

Postępowanie egzekucyjne w administracji
dr Przemysław Kledzik
13.09.2019 r. godz. 9.00, sala 222

 

.

I rok

Prawo administracyjne
dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US
12.09.2019 r. godz. 11.00, sala 201

Prawo karne skarbowe
dr Mateusz Tomczyk
13.09.2019 r. godz. 10.00, sala 217

Przygotowanie i finansowanie projektów Unii Europejskiej
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
16.09.2019 r. godz. 15.00, sala 201

Prawo bankowe
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski – data egzaminu poprawkowego zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym


II rok

Postępowanie sądowo-administracyjne
dr Przemysław Kledzik
13.09.2019 r. godz. 9.00, sala 222

 

.

I rok

Prawo administracyjne
dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US
12.09.2019 r. godz. 12.00, sala 201

Prawo gospodarcze publiczne
dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US
13.09.2019 r. godz. 16.00, sala 219

Prawo Unii Europejskiej
dr hab. Pasquale Policastro, prof. US
17.09.2019 r. godz. 10.00, sala 7

Nauka o przedsiębiorstwie
dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US
23.09.2019 r. godz. 10.00, sala WNEIZ
(sala zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym)


II rok

Prawo karne skarbowe
dr Marta Jasińska
19.09.2019 r. godz. 13.00, sala 215

Prawo podatkowe
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski – data egzaminu poprawkowego zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym


III rok

Inwestycje i wycena przedsiębiorstw
dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US
16.09.2019 r. godz. 10.00, sala WNEIZ
(sala zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym)

 

.

I rok

Orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach gospodarczych
dr hab. Pasquale Policastro, prof. US
17.09.2019 r. godz. 10.00, sala 7

Materialne prawo podatkowe
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski – data egzaminu poprawkowego zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym


II rok

Warsztaty podatkowe
dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US
24.09.2019 r. godz. 10.00, sala 120

.

III rok, studia stacjonarne I stopnia

Zarządzanie kryzysowe w administracji
dr Ewa Koniuszewska
12.09.2019 r. godz. 10.00, sala 119

 

II rok, studia niestacjonarne II stopnia

Wykładnia i stosowanie prawa
dr hab. Agnieszka Choduń
12.09.2019 r. godz. 17.00, sala 215

Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
16.09.2019 r. godz. 16.00, sala 201

 

.