• 23 LUT 21
  Student WPiA US wśród laureatów stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia!

  Student WPiA US wśród laureatów stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia!

  Z ogromną satysfakcją informujemy, iż student trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji US  Pan Wiktor Pietrzak znalazł się wśród laureatów stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021!

  Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

  Rektorzy Uczelni Wyższych przedstawili ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021, z których wyłoniono 362 laureatów, którzy otrzymają stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. A wśród nich student Wydziału Prawa i Administracji US, na co dzień również członek Koła Naukowego FiskUS, działającego przy WPiA US!

  Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni. Lista stypendystów została zamieszczona na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Znajdują się tam także wytyczne, którymi kierował się Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

  Więcej informacji: Laureaci stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021

  Studentowi WPiA US – Panu Wiktorowi Pietrzakowi składamy serdeczne gratulacje, życząc dalszych naukowych sukcesów!