• 24 STY 21
    Spotkanie Dziekan WPiA US ze studentami studiów doktoranckich – studiów III st.

    Spotkanie Dziekan WPiA US ze studentami studiów doktoranckich – studiów III st.

    Informujemy, że dnia 27 stycznia br. (środa) odbędzie się spotkanie Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US dr hab. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, prof. US ze studentami studiów doktoranckich – studiów trzeciego stopnia (st. stacjonarnych oraz niestacjonarnych).

    Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem MS Teams w dniu 27 stycznia br. (środa) o godz. 13.00