Ruszyła rekrutacja do II edycji Akademii Młodego Prawnika!

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych – klasy IV-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Od 30 stycznia 2023 r. do 6 marca 2023 r. czekamy na Wasze zgłoszenia!


Szczegółowe informacje, w tym zasady i sposób rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie określającym warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Młodego Prawnika.


REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W „AKADEMII MŁODEGO PRAWNIKA” (kliknij tutaj)


Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – Zasady przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku, publikację wyników postępowania rekrutacyjnego i treści esejów

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku, publikację wyników postępowania rekrutacyjnego i treści esejów – Współorganizatorzy, Patroni, Partnerzy Akademii Młodego Prawnika

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące powrotu do domu z zajęć prowadzonych w ramach Akademii Młodego Prawnikae-mail: amp@usz.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Narutowicza 17A
70-240 Szczecin


Accessibility Toolbar