Zaproszenia na posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 12.04.2024 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Pawła Zielonki)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 22.03.2024 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kacpra Mincewicza)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 22.03.2024 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 29.02.2024 r.
(rozszerzenie porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 29.02.2024 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 25.01.2024 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 12.01.2024 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 12.01.2024 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Lambrecht-Halli)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 22.12.2023 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 08.12.2023 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 08.12.2023 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Konrada Nowickiego)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 08.12.2023 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Wysockiej-Orlik)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 10.11.2023 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 06.10.2023 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Dawida Czesyka)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 29.09.2023 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 07.07.2023 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 30.06.2023 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 26.05.2023 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 27.04.2023 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 31.03.2023 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 24.03.2023 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Radosława Terleckiego)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 24.03.2023 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mirosławy Jesion)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 03.03.2023 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Szok)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 03.03.2023 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Idziorka)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 24.02.2023 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 20.01.2023 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Wojdały)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 20.01.2023 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 13.01.2023 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 20.12.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 09.12.2022 r.
(rozszerzenie porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 09.12.2022 r.
(rozszerzenie porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 09.12.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 25.11.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 28.10.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 14.10.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 23.09.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 16.09.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 13.07.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 24.06.2022 r.
(rozszerzenie porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 24.06.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 13.05.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 22.04.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 25.03.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 25.03.2022 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Banaszak-Grzechowiak)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 11.03.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 11.03.2022 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jana Uniejewskiego)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 25.02.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 25.02.2022 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Lewandowskiego)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 14.01.2022 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 14.01.2022 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Kaczmarzyka)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 17.12.2021 r.
(rozszerzenie porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 17.12.2021 r.

Informacja dotycząca zmiany formy przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Rozmiarek .

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 03.12.2021 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Rozmiarek)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 19.11.2021 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 01.10.2021 r. 

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 09.07.2021 r. 

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 18.06.2021 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Skoczylas)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 18.06.2021 r. 

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 28.05.2021 r. 

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 07.05.2021 r. 

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 23.04.2021 r. 

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 16.04.2021 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Jędrzejewskiej)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 26.03.2021 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Wrony)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 26.03.2021 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 19.03.2021 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 05.03.2021 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 12.02.2021 r.
(rozszerzenie porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 12.02.2021 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 15.01.2021 r.
(rozszerzenie porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 15.01.2021 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 15.01.2021 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bogumiła Ciborskiego)


Zaproszenia na posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 18.12.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 18.12.2020 r.
(ZMIANA TERMINU publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Salitry)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 11.12.2020 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Salitry)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 20.11.2020 r.
(rozszerzenie porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 20.11.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 23.10.2020 r. 

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 25.09.2020 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Dąbrowskiego)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 18.09.2020 r.
(zmiana porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 18.09.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 10.07.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 26.06.2020 r.
(zmiana porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 26.06.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 19.06.2020 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Głod-van de Sanden)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 19.06.2020 r.
(rozszerzenie porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 19.06.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 15.05.2020 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adriany Tomczyk)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 30.04.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 13.03.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 31.01.2020 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sosnowskiej)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 23.01.2020 r.
(rozszerzenie porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 23.01.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 9.01.2020 r.

 

 

Accessibility Toolbar