• 05 LIP 19

    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Radka Wasilewskiego

    Informujemy, że podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 5 lipca  2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Radka Wasilewskiego nt. „Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

    Promotorem był dr hab. Rajmund Molski, prof. US, a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Bożena Popowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i dr hab. Maciej Bernatt (Uniwersytet Warszawski).

    Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała magistrowi Radkowi Wasilewskiemu stopień doktora nauk prawnych.

    Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!