• 28 CZE 19

    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Okniańskiej-Tyndyk

    Informujemy, że podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 27 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Okniańskiej-Tyndyk nt. „Status osoby z zaburzeniami psychicznymi w postępowaniu cywilnym”.

    Promotorem była dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, promotorem pomocniczym dr Aleksandra Klich, a recenzentami dysertacji dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski) i dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński).

    Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Karolinie Okniańskiej-Tyndyk stopień doktora nauk prawnych.

    Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!