• 15 KWI 19

    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Ogonowskiej

    Informujemy, że podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 12 kwietnia 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Ogonowskiej nt. „Prawna ochrona wód Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków”.

    Promotorem była dr hab. Anna Barczak  prof. US, promotorem pomocniczym dr Wioletta Baranowska Zając, a recenzentami dysertacji  dr  hab. Barbara Iwańska prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) i dr hab. Monika Król (Uniwersytet Łódzki).

    Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Adriannie Ogonowskiej stopień doktora nauk prawnych.

    Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!