Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczął rekrutację na Studia Podyplomowe „Prawo cywilne i gospodarcze dla sędziów i asesorów sądowych sądów powszechnych”, które będą realizowane w roku akademickim 2018/2019.

Strona studiów (informacje ogólne, zasady rekrutacji, organizacja i program): http://pcig.usz.edu.pl/