• 06 LIS 19

    Praktyki programowe dla Studentów

    Kancelarie Radców Prawnych Kodymow I Nahajowska I Sawicka w Szczecinie poszukują osób spośród studentek lub studentów prawa zainteresowanych odbyciem płatnych praktyk w kancelariach radców prawnych (w ramach umów o praktyki absolwenckie).

    Ogłoszenie kierowane jest w szczególności do osób zamierzających po ukończeniu studiów rozpocząć odbywanie aplikacji radcowskiej, a zarazem chcących nawiązać docelowo stałą współpracę z kancelariami radców prawnych w ramach umowy o pracę lub w innej dogodnej dla stron formie prawnej, z uwzględnieniem dodatkowo możliwości objęcia aplikantów patronatem radców prawnych.

    Osoby zainteresowane niniejszym ogłoszeniem prosimy o przesyłanie zgłoszeń w postaci listu motywacyjnego i curriculum vitae ze zdjęciem (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzonej rekrutacji) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@kancelaria-jagiellonska.pl w terminie do dnia 17 listopada 2019 r. Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.