• 23 PAŹ 17

  dr hab. Pasquale Policastro, prof. US

  Stanowisko: Profesor US

  e-mail: pasquale.policastro@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 61

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 214

   


  Obszar prowadzonych badań
  .
  Prawo konstytucyjne, prawo konstytucyjne porównawcze, teoria konstytucji, filozofia prawa, interdyscyplinarne podejście do prawa, prawo Unii Europejskiej i integracji Europejskiej, prawo ochrony biosfery, pedagogika prawa, prawo wobec kultur, cywilizacji i języków, archeologia prawa.
  .


  Stopnie i tytuły naukowe

  • doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa
  • doktor honoris causa Uniwersytetu „1 grudnia 1918”, Alba Iulia, Rumunia

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej

  • seminarium doktoranckie

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych

  • członkostwo w Kolegium Lasów Państwowych

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą

  • Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego na etacie naukowym

  Monografie

  1. Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych. Polski przykład Fundamental Rights and Constitutional Transitions. The Polish Example, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, ss. 511.
  2. Robert Boatright, Cynthia Boyer, David A. Carrillo (redaktor i autor), Luis Díe, Stephen M. Duvernay, Susanna F. Fischer, Joshua C. Gellers, Thorvaldur Gylfason, Alexander Hudson, Sanford V. Levinson, Jón Olafsson, Lisa K. Parshall, Mary M. Penrose, Pasquale Policastro, Jonathan Schwartz, Brandon V. Stracener, The Icelandic Federalist Papers, Berkeley Public Policy Press, Institute of Governmental Studies University of California, Berkeley 2018, ISBN 9780877724582, ss. 243.
  3. Castorina E., Policastro P., Le Costituzioni: un invito alla comparazione Dal passato al presente. Evoluzione di una ricerca, G. Giappichelli Editore, Torino 2022, ISBN: 978-88-921-4313-5, ss. 416.

   

   Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Znaczenie i rola orzeczeń interpretacyjnych w procesie kształtowania relacji między Sądem Konstytucyjnym a Sądem Kasacyjnym we Włoszech, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 2002.
  2. Orzeczenia interpretacyjne w procesie kształtowania relacji między Sądem Konstytucyjnym a Sądem Kasacyjnym we Włoszech. Ich wkład dla konsolidacji włoskiej demokracji konstytucyjnej, ich znaczenie dla refleksji o zasadach tworzenia wielopoziomowego konstytucjonalizmu w procesie integracji europejskiej (w:) D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski (red.), Ius et veritas, księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
  3. Wolność słowa a rozwój sfery publicznej w europejskim konstytucjonalizmie (w:) D. Górecki (red.), Wolność słowa w mediach. XLV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Spała 2003 r., Uniwersytet Łódzki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004.
  4. Godność człowieka wobec wartości konstytucyjnych (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  5. Opinia (w:) B. Banaszak, J. Zbieranek (red.), Ankieta konstytucyjna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
  6. Zasady podstawowe w zagranicznych podręcznikach prawa konstytucyjnego – perspektywa europejska (w:) P. Mijal,. A Bałaban (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Materiały 52 Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27 – 29 maja 2010 r.) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  7. Godność, wolność i zabezpieczenie przed wojna jądrową: czego możemy dowiedzieć się ze spraw Koller i Melis (w:) R. M. Czarny, K. Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. T. 1. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
  8. Biosfera, polityka prawa, wychowanie sumień, (w:) H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2017, ISBN 978-83-61389-55-2, s. 720-747.
  9. Ku ekologii Biosfery. Obywatelstwo dla opieki nad wspólnym domem, (w:) L. K. Jaskuła, S. Fundowicz (red.), Wierność zasadom. Księga jubileuszowa w 90. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin 2023, ISBN 978-83-8288-112-7, s. 363-386.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. La transizione costituzionale polacca e l’Europa tra paradigmi del costituzionalismo e costituzionalismo multilivello (w:) Gambino S. (red.), Le transizioni costituzionali, Giuffré, Mediolan 2003.
  2. On the Hermeneutic of Legal Rules in European Multilevel Constitutionalism (w:) R. Arnold (red.), Tendencies in the Development of Constitutional Law at the Start of the XXI Century, V International Congress on European Constitutional Law, 20 – 21 July 2003.
  3. Constitutionalism, Multi – Level Democracy and Fundamental Values, Preface to Challenges of Multi – Level Constitutionalism (w:) J. Nergelius, P. Policastro, K. Urata (red.), Law and Politics. In search of Balance. Proceedings of XXI IVR World Conference, Lund, 12 – 18 August, 2003, Polpress, Kraków 2004.
  4. On the Reconstruction of the Legal Strength of the Constitution in a World in Transition. Multi Level Constitutionalism Towards Multi Level Democracy (w:) J. Nergelius, P. Policastro, K. Urata (red.), Law and Politics. In search of Balance. Proceedings of XXI IVR World Conference, Lund, 12 – 18 August, 2003, Polpress, Kraków 2004.
  5. A Constitutional Union for an Enlarging Europe. Conciusioni generali di Pasquale Policastro at the VII Internationale Kongress zum Europaischen verfassungsrecht, Regensburg 1 – 2 Juli, 2005 (w:) R. Arnold (red.), VII Internationale Kongress zum Europaischen verfassungsrecht, Regensburg 1 – 2 Juli, 2005, Regensburg 2005.
  6. On the Descriptive and the prescriptive Nature of the Constitution. Constitutionalism and the Legitimisation of the Constitution in the Practice of its Implementation (w:) L. J. Wintgens (red.), The Theory and Practice of Legislation. Essays in Legisprudence, Ashgate, Aldershot 2005.
  7. On the Relationship between Fundamental Rights and their Limitation. Its development in the evolution of the European constitutionalism, its role in the process of democratic transition and in the process of enlargement of European Union (w:) I. Kaboglu (red.), Proceedings of the Conference of Human Rights and European Enlargement, Ankara, April 16 – 17, 2003, Ankara 2005.
  8. A New Garment for an Old Question: A Clash between Man’s Rights and Citizens’ Rights in the Enlarged Europe (w:) J. Nergelius (red.), Nordic and other European Constitutional Traditions, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston 2006.
  9. Constitutionalism, Comparison, Complexity: Prolegomena on Liberty and the use of Language for a Predictive Theory of Law (w:) P. Policastro, E. Castorina (red.), Liberty and Language, The global dimension of European constitutional integration, G. Giappichelli Editore, Torino 2010.
  10. Dialogues sur les droits de la personne. Pour une théorie de la protection juridique de la phénoménologie existentielle de la personne humaine au-delà des différences entre cultures et conceptions du droit dialogue 1: l’ identité individuelle et sociale de la personne comme finalité de la médiation juridique (w:) P. Policastro, E. Castorina (red.), Liberty and Language, The global dimension of European constitutional integration, G. Giappichelli Editore, Torino 2010 (wsp.: M. Entin).
  11. Die Menschenwürde vor dem Hintergrund von Verfassungswerten. „Alba Iulia” (tłumaczenie niemieckie artykułu Godność człowieka wobec wartości konstytucyjnych) (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  12. La dignidad de la persona y los principios constitucionales en la época de la globalización. „Persona i Derecho” 2011, vol. 64 (1) (tłumaczenie hiszpańskie artykułu Godność człowieka wobec wartości konstytucyjnych) (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  13. Preface (w:) P. Policastro, E. Castorina (red.), Liberty and Language, The global dimension of European constitutional integration, G. Giappichelli Editore, Torino 2010.
  14. Constitutionalism vs. Economic Analysis: On the Use of Founding Theories and Complementary Theories in Constitutional Interpretation (w:) M. Anderheiden, A. van Aaken, S. Kirste, P. Policastro (red.), Interdisciplinary Research in Jurisprudence and Constitutionalism, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2012.
  15. Wprowadzenie (w:) M. Anderheiden, A. van Aaken, S. Kirste, P. Policastro (red.), Interdisciplinary Research in Jurisprudence and Constitutionalism, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2012.
  16. Constitution and conflict: Regulating regional interdependences through society-based supranationality as a path for the European and Mediterranean transformation, Costituzione – Economia – Globalizzazione Liber amicorum in onore di Carlo Amirante, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, April 2013, s. 1467 – 1494.
  17. Introduction by the Editor, (w:) Policastro P. (red.), Towards Innovation in Legal Education, Eleven, Utrecht 2013, s. 1-8.
  18. Rozdział IV punkt 11. The Order of European Integration, the Coexistence and the Interaction of Constitutional Orders in Multilevel Framework: Teaching the Passion for Legal Protection in a Complex World (w:) Towards Innovation in Legal Education, Eleven International Publishing, Utrecht 2013, s. 79 – 88 (współautor Teresa Freixes).
  19. Rozdział IV punkt 12. Towards a Supranational Dimension of Citizenship Through Knowledge, Skills and Competence: From ECONET to the Great Green Wall (w:) Towards Innovation in Legal Education, Eleven International Publishing, Utrecht 2013, s. 89 – 96 (współautor Emilio Castorina).
  20. Rozdział IV punkt 13. The Szczecin Web Application “Case-Study Creator” from Management to Legal Education and Training (w:) Towards Innovation in Legal Education, Eleven, Utrecht 2013, s. 97 – 107 (współautorzy Kesra Nermend, Mateusz Piwowarski).
  21. Rozdział IV punkt 14. Artificial Intelligence Application to Legal Studies and Training of Legal Professions: Some Reflections for a Syllabus (w:) Towards Innovation in Legal Education, Eleven, Utrecht 2013, s. 109 – 116 (współautorzy Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska).
  22. Rozdział IV punkt 15. Legal Training and Legal Profession at the Crossroad with Pharmacology and Telemedicine: Designing a System for Preventing the Circulation of New Psychoactive Substances (w:) Towards Innovation in Legal Education, Eleven, Utrecht 2013, s. 117 – 124 (współautorzy Krzysztof Bogusławski, Ornella Corazza).
  23. Die Menschenwürde vor dem Hintergrund von Verassungswerten, (w:) E. Tuora-Schwierskott (red.), Rechtsentwicklung im Rahmen der deutsch-polnischen Beziehungen : 25 Jahre Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V. : Festschrift zum Jubiläum. Rozwój prawa w stosunkach polsko-niemieckich. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 25-lecia, Wydawnictwo Regensburg: De Iure Pl, Fachverlag und Übersetzungsservice, Regensburg 2015, s. 67-95. ISBN 9783981598384.
  24. Biosfera, politica del diritto e educazione delle coscienze, (w:) Erminia Camassa (red.), Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell’Europa del XXI secolo. Atti del Convegno Nazionale ADEC Trento, 22-23 ottobre 2015, Università degli Studi di Trento 2016, s. 43-77. ISBN 978-88-6342-902-2.
   The referendum in United Kingdom on the BREXIT and European Union: a matter of fundamental principles, (w:) Beata Tokaj, Anna Feja-Paszkiewicz, Bogusław Banaszak (red.), Aktualne problemy referendum, Wydawca Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa 2016, s. 295-299. ISBN 978–83–939674–6–9.
  25. The referendum in United Kingdom on the BREXIT and European Union: a matter of fundamental principles, (w:) Beata Tokaj, Anna Feja-Paszkiewicz, Bogusław Banaszak (red.), Aktualne problemy referendum, Wydawca Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa 2016, s. 295-299.  ISBN 978–83–939674–6–9.
  26. L’lipotesi biosfera tra religio, principi universali e il concetto di diritto. Da vico alle cibernetiche di secondo grado, (w:) Angelo Rella, Sebastiano Valerio (red.), Immaginario e realtà. Percorsi di religione, Wydawnictwo AGA Editrice, Alberobello, Włochy 2018, ISBN 978-88-9355-056-7, s. 295-352.
  27. Superior Values and the Foundations of Constitutional Comparison: Peace, Symbiosis within the Biosphere and Transnational Citizenship, (w:) K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Profesor Marek Safjan znany i nieznany. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-148-4, s. 359-363.
  28. Pasquale P., Guzzo L., Piantare alberi per piantare vita. Verso un’ecologia della biosfera, (w:) Mariateresa Muraca, Conversazioni dal Sud. Pratiche politiche, educative e di cura, NeP edizioni Srls, Roma 2021, ISBN 978-88-5500-196-0, s. 79-103.
  29. Law, Constitution and Biosphere. Some Reflections on the Question of Life in Symbiosis with Nature, (w:) E. Bauw, A. W. G. J. Buijze, R. J. G. M. Widdershoven (red.), Met recht, raad en daad. Liber Amicorum Philip Langbroek, Boom Juridisch, Haga 2023, ISBN: 978-94-6212-753-1, s. 129-137.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. L’unificazione della Repubblica di Polonia e la questione dell’ unitarietà del suo diritto. „Diritto Pubblico Comparato ed Europeo” 2011, t. III.
  2. Constitution and conflict. From energy dissipating to renewable energy based capitalistic accumulation as a path for the European and Mediterranean transformation. „Marmara Journal of European Studies” 2012.
  3. Dignity, liberty and security from nuclear warfare: what we may learn from Koller and Melis cases “IALANA Newsletter” 2012, nr 2.
  4. Le processus constitutionnel dans le bassin Méditerraneen (w:) Anayasa Hukuku Dergisi (red.), Journal of Constitutional Law. Revue de droit constitutionnel 2012, nr 2.
  5. Menschenwürde, Freiheit und Sicherheit von nuklearen Kriegsführung: das, was wir können von Koller und Melis Urteilen lernen. „Proceedings of the Polish – German Society of Jurists“ 2012.
  6. Policastro P., Protection of the EU Charter for Private Legal Entities and Public Authorities? The Personal Scope of Fundamental Rights within Europe Compared, Utrecht Law Review 2019, vol. 15, Issue 1, 2019, published by Utrecht University School od Law, Utrecht, DOI: 10.18352/ulr.490, s. 1-25 (współautorzy: M. Julicher, M. Henriques, A. Amat Blai). Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://www.utrechtlawreview.org/articles/abstract/10.18352/ulr.490.
  7. Transnational constitutional values and protection of the person in the age of climatic migrations, Studia Prawnicze KUL 2021, nr 4 (88), DOI: 10.31743/sp.12739, s. 127-149. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/12739/12028
  8. One Hundred Years of Dialogue and Mutual Understanding: For a Türkiye that Welcomes a New Century of Peace, ANKARA BAROSU DERGISI, Tom 81 zeszyt 4, 2023, ISNN 1300-9885, Rok założenia : 1942, Wydawca: Izba Adwokacka w Ankarze, s. 37-41. Tekst dostępny na stronie: https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd/issue/80758
  9. Yuz Yillik Diylalog ve Karsilikli Anlayis Yeni Bir Baris Yuzyilini Kucaklayacak Bir Turkiye icin, Ankara Barosu Dergisi 81 /Wydawca: Izba Adwokacka  w Ankarze 2023 nr. 4, s. 43-46. Tekst dostępny na stronie: https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd
  10. Law and Recognition of Constitutional Legal Personality of Forests: a Few Remarks on Fundamental Principles and Values, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2023, vol. XVI, no. 2, DOI: 10.32084/tkp.6922, ISSN 1899-7694, s. 279-308. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.academicon.pl/tkppan/issue/view/518/86

   

  Podręczniki, skrypty

  1. Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, Morpol Lublin 2001 (wsp. Granat, J. Sobczak).
  2. Multilevel Constitutionalism and European Constitution, Materials for lectures in European Constitutional Law, Publikacja elektroniczna, 2005.
  3. Le Costituzioni un invito alla comparazione, Wydawnictwo G. Giappichelli Editore, Torino Italia 2017, wydanie 1, ISBN: 9788892108233, ss. 368, podręcznik (współautor Emilio Castorina) (P. Policastro 50 % wkładu autorskiego).

   

  Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

  1. Challenges of Multi – Level Constitutionalism. Proceedings of XXI IVR World Conference: Lund 12 – 18 August, 2003: Law and Politics. In search of Balance, Polpress Kraków 2004, ss. 451 (red. wsp. J. Nergilius, K. Utrata).
  2. Liberty and Language, The global dimension of European constitutional integration, G. Giappichelli Editore, Torino 2010 (red. wsp.: E. Castorina).
  3. Interdisciplinary Research in Jurisprudence and Constitutionalism, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2012 (red. wsp.: M. Anderheiden, A. van Aaken, S. Kirste).
  4. Towards Innovation in Legal Education, Eleven International Publishing, Utrecht 2013, ss. 127.

Accessibility Toolbar