• 17 MAJA 20

  mgr Weronika Woźna-Burdziak

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: weronika.wozna-burdziak@usz.edu.pl

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 311


   

  .

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Reklama produktów leczniczych kierowana do publicznej wiadomości, (w:) K. Łukomiak (red.), Prawo w Polsce 2000-2020, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, Łódź 2020, ISBN 978-83-66709-27-0, s. 1427-1448.
  2. Nieodpłatna pomoc prawna – regulacje prawne, a praktyka, (w:) K. Łukomiak (red.), Prawo międzynarodowe i polityka lat 10. XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, Łódź 2021, ISBN 978-83-66035-99-7, s. 215-227.

  Artykuły w języku polskim

  1. Reklama a obraza uczuć religijnych, Kościół i Prawo 10(23) 2021, nr 2, s. 225-238. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip/article/view/16931/16033

  Artykuły w języku obcym

  1. Unlawful provisions of a contract (abusive clauses) – forms of review and the system of eliminating them from economic trading, Studia Administracyjne 2019, nr 11, ISSN 2080-5209, e-ISSN 2353-284X, s. 109-124.