• 17 MAJA 20

  mgr Weronika Woźna-Burdziak

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: weronika.wozna-burdziak@usz.edu.pl

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 311


  Obszar prowadzonych badań: Prawo gospodarcze, prawo ochrony konsumentów, prawo reklamy


  Biogram: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (studia magisterskie), obecnie studentka IV roku studiów III stopnia również na Wydziel Prawa i Administracji. Swoją dysertację doktorską pisze z zakresu reklamy, w odniesieniu do ochrony konsumentów (promotor: dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US) Zainteresowania naukowe skupia na szeroko pojętym prawie gospodarczym, gównie z zakresu ochrony konsumentów. Jest autorką publikacji z powyższego zakresu, zarówno artykułów naukowych, jak i rozdziałów w monografiach naukowych. Ponadto uczestniczyła czynnie w wielu konferencjach zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Jest również członkiem zespołu Badawczego Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej. Aktywnie uczestniczy w pracy organizacyjnej uczelni, pełniąc między innymi funkcję sekretarza w Zespole ds. kierunku Prawo, oraz członka Zespołu ds. kontaktu ze szkołami średnimi. Dodatkowo aktywnie wspiera działania Koła Naukowego Prawa Gospodarczego. Jest członkiem Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów. Poza pracą naukowo-dydaktyczną, a latach 2018-2021 była pracownikiem samorządowym w Szczecińskim Magistracie.


  .

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Reklama produktów leczniczych kierowana do publicznej wiadomości, (w:) K. Łukomiak (red.), Prawo w Polsce 2000-2020, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, Łódź 2020, ISBN 978-83-66709-27-0, s. 1427-1448.
  2. Nieodpłatna pomoc prawna – regulacje prawne, a praktyka, (w:) K. Łukomiak (red.), Prawo międzynarodowe i polityka lat 10. XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, Łódź 2021, ISBN 978-83-66035-99-7, s. 215-227.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Celebrity Endorsement in Advertising in The Context of Consumer Protection Law, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 9986-9991.

  Artykuły w języku polskim

  1. Reklama a obraza uczuć religijnych, Kościół i Prawo 10(23) 2021, nr 2, s. 225-238. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip/article/view/16931/16033

  Artykuły w języku obcym

  1. Unlawful provisions of a contract (abusive clauses) – forms of review and the system of eliminating them from economic trading, Studia Administracyjne 2019, nr 11, ISSN 2080-5209, e-ISSN 2353-284X, s. 109-124.
  2. A Practical Analysis of Comparative Advertising, European Research Studies Journal 2021, Volume XXIV, Issue 4B, ISSN: 1108-2976, s. 1019-1028. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/2850