• 15 PAŹ 21

  mgr Maciej Janowski


  Stanowisko:
  Wykładowca

  e-mail: maciej.janowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28-75

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 302


  Obszar prowadzonych badań: Zagadnienie struktury syntaktycznej przepisów prawa karnego; przestępczość elektroniczna. W jego obszarze zainteresowań znajduje się zagadnienie przestępczości elektronicznej, stanowiącej zjawisko nowe i poddające się dynamicznym zmianom oraz zagadnienia językowe z zakresu wykładni prawa.
  .
  Autor kilku publikacji z tematyki prawa karnego materialnego. Uczestnik szeregu konferencji naukowych poświęconych tematyce szeroko rozumianych nauk penalnych, w tym zwłaszcza Kolokwiów Bielańskich. Aktualnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej pt. „Rola spójników alternatywy w przepisach Kodeksu karnego” pod kierunkiem prof. dr hab. Łukasz Pohla.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2009 r. – ukończenie studiów  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Łukasza Pohla pt. „Przestępstwo upozorowania wypadku ubezpieczeniowego”)

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: postępowanie karne, postępowanie w sprawach nieletnich, odpowiedzialność o charakterze penalnym w ochronie środowiska naturalnego, prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia, prawo policyjne, warsztaty pisania pism w sprawach karnych i w sprawach wykroczeń, usługi detektywistyczne, Prawo karne skarbowe;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa karnego materialnego oraz kryminalistyki i kryminologii (2010-2013).

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 2015 – 2016 – aplikant aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie;
  • 2016 – 2017 – ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości, w ramach którego był odpowiedzialny za sporządzanie ekspertyz prawnych dla Ministra Sprawiedliwości, głównie z obszaru prawa karnego;
  • 2017 – 2020 –  aplikant aplikacji prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie zakończonej zdanym egzaminem prokuratorskim;
  • 2020 – 2022 – asesor Prokuratury Rejonowej Szczecin – Prawobrzeże w Szczecinie, z delegacją do Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód w Szczecinie, w ramach którego samodzielnie prowadził i nadzorował postępowania karne;
  • 2022 r. – prokurator Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu;
  • 19.12.2022 r. – obecnie, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 2010 – 2013 – asystent w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie;
  • 2022 r. – opiekun praktyk studentów kierunku prawo studiów niestacjonarnych;
  • 2022 r. – członkostwo w zespole kierunku Administracja.

Accessibility Toolbar