• 03 PAŹ 18

  dr Maciej Kłodawski

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: maciej kłodawski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 26 09

  pok. 108 (Piastów 40 b)

   

  Dyżur dydaktyczny: czwartki, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: wtorek, godz. 17.00 – 17.45
  Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 09.03, 06.04, 11.05 – godz. 17.00 – 17.45, 23.03, 18.05, 01.06, 15.06 – godz. 14.30 – 15.15

   

  Publikacje do dnia 1.10.2018 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Monografie

  1. Redundancja w tekście prawnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-674-2, ss. 282.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Hipertekst a technika legislacyjna – o możliwości zmiany paradygmatu polskiego prawodawstwa, (w:) A. Samonek (red.), Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2012, ISBN 978-83-233-3458-3, s. 99-107.
  2. Pojęcie informacji w naukach teoretycznoprawnych, (w:) Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Kielce 2012, ISBN 978-83-89274-75-5, s. 379-389.
  3. Trzy ujęcia nadmiarowości w polskim prawie stanowionym, (w:) Z. Dziemianko, W. Stach (red.), Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, Poznań 2012, ISBN 978-83-61449-48-5, s. 151-166.
  4. Przepis prawny jako komunikat. Uwagi o refleksji nad komunikacją w polskim prawoznawstwie, (w:) E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Poznań 2012, ISBN 978-83-7092-123-1, s. 205-222.
  5. Pleonazmy i analityzmy – wyrażenia redundantne pragmatycznie w języku prawnym, (w:) A. Niewiadomski, E. Sztymelska (red.), Język współczesnego prawa, Warszawa 2012, ISBN 978-83-927816-3-9, s. 121-132.
  6. B. Sieńko-Kowalska, M. Kłodawski, Milczenie prawodawcy w kwestiach intertemporalnych w świetle wybranego orzecznictwa i poglądów doktryny – kilka uwag po nowelizacji Zasad techniki prawodawczej, (w:) M. Kłodawski (red.), Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7666-556-6, s. 110-125.

  Artykuły

  1. Superfluum i nadwyżki znaczeniowe jako przykłady redundancji tekstu prawnego, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2013/2, ISSN 2082-3304, s. 38-51.
  2. Nieprawidłowe odesłania do przepisów szczególnych i odrębnych, Przegląd Legislacyjny 2016/2, ISSN 1426-6989, s. 9-24.
  3. „Regulacje” na tle ujęcia przepisów epizodycznych w „Zasadach techniki prawodawczej”, Przegląd Legislacyjny 2016/4, ISSN 1426-6989, s. 21-33.
  4. M. Kłodawski, M. Berek, Dobre praktyki legislacyjne jako pozaprawne źródło techniki prawodawczej, Przegląd Legislacyjny 2017/3, ISSN 1426-6989, s. 9-34.
  5. Autonowelizacja aktu normatywnego w kontekście czasowych granic antycypacji prawodawcy, Przegląd Legislacyjny 2018/2, ISSN 1426-6989, s. 23-39.

  Redakcje prac zbiorowych

  1. M. Kłodawski, A. Witorska, M. Lachowski (red.), Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji. Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7666-444-6.
  2. M. Kłodawski (red.), Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7666-556-6.