• 03 PAŹ 18

  Śp. dr Maciej Kłodawski

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Określanie relacji między przepisami prawnymi za pomocą zwrotu „z zastrzeżeniem” i zwrotów podobnych z perspektywy teorii i praktyki tworzenia prawa, (w:) W. Federczyk, S. Peszkowski (red.), Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS, Wydawnictwo KSAP, Warszawa 2019, ISBN 978-83-61713-14-2, s. 460-479. Publikacja dostępna on-line pod adresem: http://legis.ksap.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Podrecznik-LEGIS.pdf

  Artykuły w języku polskim

  1. Legislatorzy w pułapce polityczności, Przegląd Prawa i Administracji 2020, tom CXXII, ISSN 0137-1134, DOI: 10.19195/0137-1134.122.9, s. 151-167.

  Artykuły w języku obcym

  1. Rule-based expert system for disabled persons – The case of the nursing benefit, Trzeci Sektor. Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego, nr 47 (3/2019), ISSN: 1733-2265, DOI: 10.26368/17332265-047-3-2019-5, s. 66-80 (współautor Michał Araszkiewicz).
  2. Referring Phrases with Deictic Indication and the Issue of Comprehensibility of Texts of Normative Acts: The Case of Polish Codes, International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique, Volume 34, issue 2, April 2021, ISSN: 0952-8059 (Print) 1572-8722 (Online), s. 497-524. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-020-09764-z

  Redakcje prac zbiorowych

  1. M. Kłodawski, M. Łaszewska-Hellriegel (red), Aktualne problemy stosowania prawa, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2018, ISBN 978-83-7842-344-7, ss. 173.
  2. M. Łaszewska-Hellriegel, M. Kłodawski (red.), Granice prawoznawstwa wobec etyki, praw człowieka i prawa karnego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2018, ISBN 978-83-7842-345-4, ss. 191.

  Publikacje, które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Monografie

  1. Redundancja w tekście prawnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-674-2, ss. 282.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Hipertekst a technika legislacyjna – o możliwości zmiany paradygmatu polskiego prawodawstwa, (w:) A. Samonek (red.), Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2012, ISBN 978-83-233-3458-3, s. 99-107.
  2. Pojęcie informacji w naukach teoretycznoprawnych, (w:) Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Kielce 2012, ISBN 978-83-89274-75-5, s. 379-389.
  3. Trzy ujęcia nadmiarowości w polskim prawie stanowionym, (w:) Z. Dziemianko, W. Stach (red.), Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, Poznań 2012, ISBN 978-83-61449-48-5, s. 151-166.
  4. Przepis prawny jako komunikat. Uwagi o refleksji nad komunikacją w polskim prawoznawstwie, (w:) E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Poznań 2012, ISBN 978-83-7092-123-1, s. 205-222.
  5. Pleonazmy i analityzmy – wyrażenia redundantne pragmatycznie w języku prawnym, (w:) A. Niewiadomski, E. Sztymelska (red.), Język współczesnego prawa, Warszawa 2012, ISBN 978-83-927816-3-9, s. 121-132.
  6. B. Sieńko-Kowalska, M. Kłodawski, Milczenie prawodawcy w kwestiach intertemporalnych w świetle wybranego orzecznictwa i poglądów doktryny – kilka uwag po nowelizacji Zasad techniki prawodawczej, (w:) M. Kłodawski (red.), Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7666-556-6, s. 110-125.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. M. Araszkiewicz, M. Kłodawski, Developing Rule-Based Expert System for People with Disabilities – The Case of Succession Law, [w:] Pagallo U., Palmirani M., Casanovas P., Sartor G., Villata S. (eds), AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. AICOL 2015, AICOL 2016, AICOL 2016, AICOL 2017, AICOL 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10791. Springer, Cham 2018, s. 187-201 (ISBN wersji drukowanej 978-3-030-00177-3; ISBN wersji on-line 978-3-030-00178-0; DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-00178-0_12). Publikacja dostępna on-line: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-00178-0_12.pdf.

  Artykuły

  1. Superfluum i nadwyżki znaczeniowe jako przykłady redundancji tekstu prawnego, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2013/2, ISSN 2082-3304, s. 38-51.
  2. Nieprawidłowe odesłania do przepisów szczególnych i odrębnych, Przegląd Legislacyjny 2016/2, ISSN 1426-6989, s. 9-24.
  3. „Regulacje” na tle ujęcia przepisów epizodycznych w „Zasadach techniki prawodawczej”, Przegląd Legislacyjny 2016/4, ISSN 1426-6989, s. 21-33.
  4. M. Kłodawski, M. Berek, Dobre praktyki legislacyjne jako pozaprawne źródło techniki prawodawczej, Przegląd Legislacyjny 2017/3, ISSN 1426-6989, s. 9-34.
  5. Autonowelizacja aktu normatywnego w kontekście czasowych granic antycypacji prawodawcy, Przegląd Legislacyjny 2018/2, ISSN 1426-6989, s. 23-39.

  Redakcje prac zbiorowych

  1. M. Kłodawski, A. Witorska, M. Lachowski (red.), Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji. Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7666-444-6.
  2. M. Kłodawski (red.), Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7666-556-6.

   

Accessibility Toolbar