• 06 GRU 18

    Pracownicy WPiA – Informacja dotycząca braku publikacji w BOP i bazie PUBLI Biblioteki Głównej

    Szanowni Państwo,

    uprzejmie informuję, że z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika Biblioteki Głównej, który wpisuje zgłoszone publikacje do bazy PUBLI Biblioteki Głównej, nastąpiły opóźnienia we wpisach publikacji do bazy PUBLI Biblioteki Głównej, co z kolei skutkuje brakiem zgłoszonych publikacji w Bazie Osiągnięć Pracowników.

     

    Z wyrazami szacunku, Mirella Drab