• 22 LUT 19

  Pracownicy oraz Doktoranci WPiA US – Informacja dotycząca numerów ORCID

  W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób informujemy, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN.

  Dla dotychczas wprowadzonych numerów ORCID bezpośrednio do systemu POL-on wymagane będzie ich bezpośrednie autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

  Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie na sobą szereg korzyści takich jak:
  przechowywanie pewnego, bo potwierdzonego przez właściciela numeru ORCID co zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie ewaluacji oraz problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID brak błędów (literówek czy dubli) w numerach ORCID w repozytorium możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora) co pozwoli np. na wysłanie publikacji dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID dzięki czemu publikacje te będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na kontach osób w ORCID co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji.

  Instrukcja dodawania numeru ORCID do PBN znajduje się tutaj.

  Numer ORCID w PBN.

  W razie problemów związanych z autoryzacją proszę o kontakt z Biblioteką Główną US.   Sekcja Bibliometrii: tel. (91) 444-23-52

   

  Z poważaniem,

  Magdalena Manugiewicz-Czachorowska

  Kierownik Działu Nauki

  Al. Papieża Jana Pawła II 22 a

  70-453 Szczecin

  tel. 91 444 11 78