• 31 GRU 20
  Podziękowania

  Podziękowania

  Szanowni Państwo,

  Dziś ostatni dzień funkcjonowania Instytutu Nauk Prawnych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego jako dwóch odrębnych jednostek. Od jutra tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. to Wydział Prawa i Administracji stanowić będzie podstawową jednostkę organizacyjną naszej Uczelni.

  Za zaangażowanie, w tym zwłaszcza za przeprowadzenie Wydziału przez trudny czas reformy struktury Uniwersytetu Szczecińskiego, dodatkowo skomplikowanej ograniczeniami pandemicznymi, z którymi musieliśmy się wspólnie zmierzyć – szczególne wyrazy uznania i podziękowania składam p.o. Dziekana Wydziału Pani dr Beacie Kanarek oraz Prodziekan ds. Studenckich Pani dr Marzenie Fähnrich. Za trud realizacji obowiązków i za wsparcie dziękuję Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Panu dr Wojciechowi Bożkowi.

  Słowa podziękowania kieruję także ku członkom Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych oraz Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji. Państwa aktywność pozwoliła zrealizować wszelkie zamierzenia oraz plany postawione przed Instytutem i Wydziałem w tym roku.

  Wszystkim zaś Państwu – całej wspólnocie akademickiej naszego Wydziału – dziękuję za codzienną pracę, zrozumienie, ale także za ludzką życzliwość.

  Życzę Państwu, by Nowy Rok 2021 przyniósł upragniony spokój i zaowocował wieloma wspólnymi przedsięwzięciami.

  dr hab.  Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
  p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego