• 02 MAR 21
    Podpisanie porozumienia w sprawie działalności eksperckiej pomiędzy WPiA US i Currenda Sp. z o.o.

    Podpisanie porozumienia w sprawie działalności eksperckiej pomiędzy WPiA US i Currenda Sp. z o.o.

    Informujemy, że w dniu 1 marca br. zostało podpisane porozumienie w sprawie działalności eksperckiej pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, reprezentowanym przez Dziekan Wydziału – Panią dr hab. Ewelinę Cała-Wacinkiewicz, prof. US, a Currenda Sp. z o.o. , reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Currenda Sp. z o.o. – Pana Sebastiana Szczepańskiego.

    Porozumienie dotyczy realizacji działalności eksperckiej, tj. przeprowadzenia badań naukowych, rozwojowych oraz wdrożeniowych, przygotowania analiz, ekspertyz, opinii bądź szkoleń, obejmujących zagadnienia prawne z różnych dziedzin prawa.

    Poniżej przedstawiamy zdjęcia z podpisania porozumienia.