Opłaty za studia

 


FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne

Przeczytaj / pobierz: Najczęściej zadawane pytania dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne


 

Wysokość opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów:

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17 zł
Opłata za wydanie indeksu 4 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów 60 zł
Opłata za wydanie odpisu dyplomu w jęz. obcym 40 zł

Za wydanie duplikatów ww. dokumentów pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

Rok akademicki 2018/19 – płatności za studia w ratach

Raty (tabela uproszczona)

Terminy złożenia oświadczenia o wyborze płatności za studia w ratach

Oświadczenie (terminy złożenia deklaracji)

Oświadczenie (druk – semestr letni)
* dotyczy studentów, którzy rozpoczęli/wznowili studia w r.a.2015/16 i latach wcześniejszych

Termin złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty semestralnej

17 październik – dla studentów I roku (dotyczy semestru zimowego)
26 wrzesień – pozostałe lata (dotyczy semestru zimowego)
24 luty – wszyscy studenci (dotyczy semestru letniego)

Ww. terminy nie obowiązują studentów, którzy składają wniosek ze względu na orzeczony stopień niepełnosprawności.

I. Uchwała 25/2018 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2018/19 – dotyczy studentów rozpoczynających / wznawiających studia / przenoszących się na studia w roku akademickim 2018/19

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

II. Uchwała 52/2017 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2017/18 – dotyczy studentów rozpoczynających / wznawiających studia / przenoszących się na studia w roku akademickim 2017/18

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

III. Uchwała 73/2016 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2016/17 – dotyczy studentów rozpoczynających / wznawiających studia / przenoszących się na studia w roku akademickim 2016/17

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

IV. Uchwała 51/2015 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat w roku akademickim 2015/16 – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli oraz wznowili studia w roku akademickim 2015/16

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

V. Uchwała 71/2014 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat w roku akademickim 2014/15 – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli oraz wznowili studia w roku akademickim 2014/15

Pobierz

Uchwała 87/2014 zmieniająca uchwałę 71/2014

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

VI. Uchwała 80/2013 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za kształcenie w roku akademickim 2013/14 – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli orazwznowili studia w roku akademickim 2013/14 i w latach wcześniejszych

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Terminy wnoszenia opłat

Terminy dokonywania opłat za świadczone usługi edukacyjne

Opłata z tytułu czesnego

– opłata uiszczana w formie jednorazowej:

  1. semestr zimowy – do 10 października
  2. semestr letni – do 10 marca

– opłata uiszczana w dwóch ratach:

1. semestr zimowy:

a) I rata – do 10 października

b) II rata  – do 10 grudnia

 

2. semestr letni:

a) I rata – do 10 marca

b) II rata – do 10 maja

 

– opłata uiszczana w trzech ratach:

 

1. semestr zimowy:

a) I rata – do 10 października

b) II rata – do 10 listopada

c) III rata – do 20 stycznia

 

2. semestr letni:

a) I rata – do 10 marca

b) II rata – do 10 kwietnia

c) III rata – do 10 czerwca

 

– opłata uiszczana w czterech ratach:

 

1. semestr zimowy:

a) I rata – do 10 października

b) II rata – do 10 listopada

c) III rata – do 10 grudnia

d) IV rata – do 20 stycznia

 

2. semestr letni:

a) I rata – do 10 marca

b) II rata – do 10 kwietnia

c) III rata – do 10 maja

d) IV rata – do 10 czerwca

 

Dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych termin zapłaty opłaty semestralnej w semestrze zimowym w formie jednorazowej albo pierwszej raty upływa w dniu 31 października.

 

Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, takie jak:

– powtarzanie przedmiotu/modułu

– ponowny wpis studenta na semestr w wyniku przekroczenia deficytu punków ECTS

– różnice programowe powstałe przy wznowieniu studiów po skreśleniu z listy studentów/doktorantów

– konsultacje i udział doktorantów w zajęciach w związku z wpisem warunkowym na semestr

 

student/doktorant wnosi w formie jednorazowej w terminach: 31 październik (usługa dotycząca semestru zimowego) oraz 31 marzec (usługa dotycząca semestru letniego).

 

Za nieterminowe uiszczenie opłat za świadczone usługi edukacyjne (jednorazowych oraz ratalnych) Uniwersytet Szczeciński nalicza odsetki ustawowe w wysokości obowiązującej w dniu wnoszenia opłaty.