Opłaty za studia

 


FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne

Przeczytaj / pobierz: Najczęściej zadawane pytania dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne


 

Wysokość opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów:

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł – dotyczy studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2019/2020
Opłata za wydanie legitymacji studenckiej – 17 zł
Opłata za wydanie indeksu – 4 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów – 60 zł
Opłata za wydanie odpisu dyplomu w jęz. obcym – 40 zł

Za wydanie duplikatów ww. dokumentów pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.


Rok akademicki 2020/2021 – płatności za studia w ratach

I. Zarządzenie nr 86/2020 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach
rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 
  (Zarządzenie – kliknij tutaj)

Terminy złożenia oświadczenia o wyborze płatności za studia w ratach

Oświadczenie (terminy złożenia deklaracji) 

Termin złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty semestralnej

  • 17 październik  – dla studentów I roku (dotyczy semestru zimowego)
  • 26 wrzesień  – pozostałe lata (dotyczy semestru zimowego)
  • 24 luty – wszyscy studenci (dotyczy semestru letniego)

Ww. terminy nie obowiązują studentów, którzy składają wniosek ze względu na orzeczony stopień niepełnosprawności.


Rok akademicki 2019/20 – płatności za studia w ratach

Raty (tabela uproszczona)

Terminy złożenia oświadczenia o wyborze płatności za studia w ratach

Oświadczenie (terminy złożenia deklaracji)

Oświadczenie (druk – semestr zimowy)
* oświadczenie dotyczy studentów, którzy rozpoczęli/wznowili studia w r.a. 2015/16 i latach wcześniejszych

Termin złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty semestralnej

17 październik – dla studentów I roku (dotyczy semestru zimowego)
26 wrzesień – pozostałe lata (dotyczy semestru zimowego)
24 luty – wszyscy studenci (dotyczy semestru letniego)

Ww. terminy nie obowiązują studentów, którzy składają wniosek ze względu na orzeczony stopień niepełnosprawności.

 


I. Zarządzenie nr 57/2019 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 

Pobierz – Zarządzenie 57/2019 

Zarządzenie nr 56/2019
Zał. 1 do Zarządzenia nr 56/2019 
Zarządzenie nr 94/2019

II. Uchwała 25/2018 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2018/19 – dotyczy studentów rozpoczynających / wznawiających studia / przenoszących się na studia w roku akademickim 2018/19

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

III. Uchwała 52/2017 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2017/18 – dotyczy studentów rozpoczynających / wznawiających studia / przenoszących się na studia w roku akademickim 2017/18

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

IV. Uchwała 73/2016 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2016/17 – dotyczy studentów rozpoczynających / wznawiających studia / przenoszących się na studia w roku akademickim 2016/17

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

V. Uchwała 51/2015 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat w roku akademickim 2015/16 – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli oraz wznowili studia w roku akademickim 2015/16

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

VI. Uchwała 71/2014 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat w roku akademickim 2014/15 – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli oraz wznowili studia w roku akademickim 2014/15

Pobierz

Uchwała 87/2014 zmieniająca uchwałę 71/2014

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

VII. Uchwała 80/2013 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za kształcenie w roku akademickim 2013/14 – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli orazwznowili studia w roku akademickim 2013/14 i w latach wcześniejszych

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Terminy wnoszenia opłat

Terminy dokonywania opłat za świadczone usługi edukacyjne

Opłata z tytułu czesnego

– opłata uiszczana w formie jednorazowej:

  1. semestr zimowy – do 10 października
  2. semestr letni – do 10 marca

– opłata uiszczana w dwóch ratach:

1. semestr zimowy:

a) I rata – do 10 października

b) II rata  – do 10 grudnia

 

2. semestr letni:

a) I rata – do 10 marca

b) II rata – do 10 maja

 

– opłata uiszczana w trzech ratach:

 

1. semestr zimowy:

a) I rata – do 10 października

b) II rata – do 10 listopada

c) III rata – do 20 stycznia

 

2. semestr letni:

a) I rata – do 10 marca

b) II rata – do 10 kwietnia

c) III rata – do 10 czerwca

 

– opłata uiszczana w czterech ratach:

 

1. semestr zimowy:

a) I rata – do 10 października

b) II rata – do 10 listopada

c) III rata – do 10 grudnia

d) IV rata – do 20 stycznia

 

2. semestr letni:

a) I rata – do 10 marca

b) II rata – do 10 kwietnia

c) III rata – do 10 maja

d) IV rata – do 10 czerwca

 

Dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych termin zapłaty opłaty semestralnej w semestrze zimowym w formie jednorazowej albo pierwszej raty upływa w dniu 31 października.

 

Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, takie jak:

– powtarzanie przedmiotu/modułu,

– ponowny wpis studenta na semestr w wyniku przekroczenia deficytu punków ECTS,

– różnice programowe powstałe przy wznowieniu studiów po skreśleniu z listy studentów/doktorantów.

 

 

student/doktorant wnosi w formie jednorazowej w terminach: 31 październik (usługa dotycząca semestru zimowego) oraz 31 marzec (usługa dotycząca semestru letniego).

 

Za nieterminowe uiszczenie opłat za świadczone usługi edukacyjne (jednorazowych oraz ratalnych) Uniwersytet Szczeciński nalicza odsetki ustawowe w wysokości obowiązującej w dniu wnoszenia opłaty.