• 18 WRZ 21
  OKN Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami – 23-24 września br. [Program Konferencji, zaproszenie]

  OKN Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami – 23-24 września br. [Program Konferencji, zaproszenie]

  Zapraszamy Państwa na organizowaną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach grantu z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ogólnopolską Konferencję Naukową, zatytułowaną Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami, która odbędzie się w dniach 23 i 24 września 2021r., w Hotelu Aurora Family & SPA w Międzyzdrojach.

  Program konferencji
  (kliknij linki dostępu przy nazwach paneli, aby dołączyć do spotkań – ikonki MS TEAMS)

  Planowana Konferencja obejmuje swym zakresem tematycznym zagadnienia zarówno o charakterze ogólnym, jak i systemowym, a także szczegółowe problemy, związane z różnymi obszarami życia społecznego. Ze względu na interdyscyplinarny charakter pojęcia niepełnosprawności zasadne jest poszerzenie dyskusji o elementy pozaprawne, zwłaszcza z zakresu nauk medycznych, pedagogicznych, socjologicznych, ekonomicznych.

  W zamyśle Organizatorów uczestnikami Konferencji będą przedstawiciele nauk prawnych różnych gałęzi prawa z polskich ośrodków naukowych, a także przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, co niewątpliwie przyczyni się do stworzenia modelu ochrony praw osób niepełnosprawnych, w tym w ramach postulatów de lege ferenda w poszanowaniu międzynarodowych standardów.

  Celem konferencji będzie zatem podjęcie przez jej uczestników, zarówno teoretyków prawa, jak i praktyków, wspólnej oceny różnych aspektów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i procesu jej wdrażania, a także zidentyfikowanie dalszych wyzwań w inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

  Organizatorzy udostępniają również możliwość zdalnego udziału w Konferencji za pośrednictwem aplikacji MS Teams.
  Zachęcamy osoby zainteresowane tematyką Konferencji do zdalnego udziału w wydarzeniu.

  Kontakt: karolina.slotwinska@phd.usz.edu.pl